8 czerwca 2017

Posiedzenie sejmowej podkomisji stałej ds. transportu drogowego, drogownictwa i lotnictwa w PAŻP

7 czerwca br. w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej odbyło się wyjazdowe posiedzenie sejmowej podkomisji stałej ds. transportu drogowego, drogownictwa i lotnictwa.

  
Posiedzenie, prowadzone przez przewodniczącego podkomisji, posła Grzegorza Adama Woźniaka, poświęcone było przedstawieniu bieżącej działalności oraz planów rozwojowo-inwestycyjnych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, jako instytucji odpowiedzialnej za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej.
 
W posiedzeniu wzięli również udział: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson, Dyrektor Departamentu Infrastruktury w Najwyższej Izbie Kontroli Tomasz Emiljan, Zastępca Dyrektora Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Marcin Zimny oraz kierownictwo Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na czele z Januszem Niedzielą - Prezesem PAŻP. 

fot. PAŻP


http://www.pansa.pl/?lang=_pl&opis=wiecej&id_wyslane=1227