29 czerwca 2017

Oświadczenie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w sprawie zakończenia badania wypadku samolotu Boeing 767-300 ER, SP-LPC, który wydarzył się w dniu 1 listopada 2011 r. na lotnisku Chopina w Warszawie

Na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2017 roku Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, działając zgodnie z  §15 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU Z DNIA 18 STYCZNIA 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych, rozpatrzyła zastrzeżenia i uwagi podmiotów krajowych dotyczące projektu Raportu Końcowego ze zdarzenia nr: 1400/11 dotyczące wypadku samolotu Boeing 767-300ER, SP-LPC, który wydarzył się w dniu 1 listopada 2011 r. na Lotnisku  Chopina w Warszawie.  
Komisja podjęła uchwałę o zakończeniu badania i przyjęciu projektu Raportu Końcowego. Po przetłumaczeniu na język angielski, zgodnie z Załącznikiem 13 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, projekt Raportu Końcowego zostanie przesłany do zainteresowanych podmiotów zagranicznych.
 
Po otrzymaniu uwag od zainteresowanych podmiotów zagranicznych lub upływie 60 dni od daty przesłania projektu Raportu Końcowego, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opracuje ostateczną wersję Raportu Końcowego i prześle ją do zainteresowanych podmiotów oraz opublikuje na swojej stronie internetowej.
 
Fot. TVN24
 
http://mib.gov.pl/2-KomunikatyKomisji.htm
 
 tekst źródłowy