19 czerwca 2017

Najnowsze raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

Przedstawiamy raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z zakończonych badań poniższych zdarzeń:

• 946/17 (W, 20.05.2017 r., EPPZ). Dotyczy: Lądowania ze spadochronem PD 300 na rozłączonych nogach i nie ugiętych kolanach. Informacja o zdarzeniu 946/17
 

• 1010/17 (I, 27.05.2017 r., EPBY). Dotyczy: Skręcenia linek i częściowego nienapełnienia skrajnych komorór czaszy podczas otwarcia spadochronu Mars 291. Informacja o zdarzeniu 1010/17 

• 1011/17 (W, 28.05.2017 r., EPPI). Dotyczy: Dynamicznej zmiany kierunku lotu spadochronu Drakkar 290 na małej wysokości. Lądowania na rozstawionych nogach. Informacja o zdarzeniu 1011/17 

• 1017/17 (I, 26.05.2017 r., Prawdopodobnie port lotniczy UUEE). Dotyczy: Stwierdzenia uszkodzenia (otarcia) elementów układu nożycowego przedniego podwozia samolotu Embraer ERJ 190-200 podczas przeglądu PDC w EPWA. Informacja o zdarzeniu 1017/17  

• 1018/17 (I, 23.05.2017 r., EPWA - baza techniczna). Dotyczy: Braku zadziałania interface AMOS-TRAX w zakresie transferu ADD7038, prawdopodobnie ze względu na różnice we wpisywaniu ADD pomiędzy obsługą liniową i hangarową oraz braku zwrócenia uwagi na powiadomienie o powstałym ADD z systemu AMOS. Błędnego zamknięcia usterki w systemie TRAX, pomimo zawartej w WP Summary informacji o powstałym ADD7038, co nastąpiło w trakcie weryfikacji WP Summary z przeglądu samolotu Boeing 737, podczas którego stwierdzono usterkę klapy. Raport końcowy 1018/17  

• 1036/17 (W, 21.05.2017 r., EPEL). Dotyczy: Nieprawidłowej oceny przez Tandem Pilota ryzyka lądowania w tle aerodynamicznym przeszkody - na jej zawietrznej. Nie dostosowania się do zaleceń organizatora wyznaczającego miejsce lądowania precyzyjnie w miejscu bezpiecznym. Nie zastosowania techniki lądowania ze spadochronem Icarus Tandem 330 dla pasażera nieprzyjmującego prawidłowej pozycji, czym przyczynił się do spowodowania wypadku. Informacja o zdarzeniu 1036/17  

• 1039/17 (I, 27.05.2017 r., EPNC). Dotyczy: Skręcenia linek nośnych na długości 1 metra po otwarciu spadochronu Silhouette 170. Informacja o zdarzeniu 1039/17 

• 1054/17 (I, 28.05.2017 r., EPNC). Dotyczy: Wpadnięcia spadochronu JPX Leisa79 w prawe obroty po otwarciu i napełnieniu czaszy spadochronu. Informacja o zdarzeniu 1054/17, Uchwała 1054/17 

• 1067/17 (I, 14.05.2017 r., EPNC). Dotyczy: Zakleszczenia, po otwarciu spadochronu, linek sterowniczych z rozgałęzieniem linek nośnych z prawej strony czaszy powodujących deformację kształtu czaszy spadochronu Navigator 240. Informacja o zdarzeniu 1067/17 

• 3227/16 (PI, 05.11.2016 r., EPNT). Dotyczy: Nieprawidłowego zawiązania (mocowania) liny holowniczej przy zwijarce w samolocie holującym HUSKY A1A, co doprowadziło do oddzielenia się liny od zwijarki w trakcie lotu w warunkach symulowanej silnej turbulencji. Raport końcowy 3227/16

 
Publikowane materiały pochodzą ze strony PKBWL (link)
 


http://dlapilota.pl/wiadomosci/pkbwl/iii-czerwcowe-posiedzenie-pkbwl-1
tekst źródłowy