20 czerwca 2017

Eamonn Brennan z Irlandii Dyrektorem Generalnym EUROCONTROL

Państwa członkowskie Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EUROCONTROL) wybrały nowego Dyrektora Generalnego Agencji. Od 1 stycznia 2018 roku pracami EUROCONTROL pokieruje Eamonn Brennan – dotychczasowy szef irlandzkiego nadzoru lotniczego. Zastąpi on Pana Franka Brennera, którego kadencja wygasa z dniem 31 grudnia 2017 roku.

Obradom nad wyborem nowego Dyrektora Generlanego przewodniczył Pan Piotr Samson, pełniący w 2017 roku funkcję Prezydenta Stałej Komisji EUROCONTROL – organu decyzyjnego Agencji.

„Pan Eamonn Brennan będzie 9 Dyrektorem Generalnym w historii EUROCONTROL. 41 państw członkowskich EUROCONTROL z wielką przyjemnością przywitają Eamonn’a Brennan’a na stanowisku Dyrektora Generalnego począwszy od 1 stycznia 2018” – ogłosił po zakończeniu wyborów Piotr Samson.

Wybory Dyrektora Generalnego odbyły się 16 czerwca 2017 roku w Brukseli. Zgłoszono pięciu kandydatów: Jana Klas z Czech, Maurice Georges z Francji, Carmen Librero z Hiszpanii, Eamonn’a Brennan’a z Irlandii oraz Haydar Yalcin z Turcji. W ostatniej turze głosowania znaleźli się kandydaci z Hiszpanii oraz Irlandii.***

EUROCONTROL (ang. European Organisation for the Safety of Air Navigation) Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej jest cywilo-wojskową międzyrządową organizacją, której celem jest m. in. wspieranie państw członkowskich w wykonywaniu bezpiecznych, efektywnych kosztowo oraz przyjaznych środowisku operacji związanych z ruchem lotniczym. EUROCONTROL pełni funkcję Menedżera Sieci (ang. Network Manager) od 2011 r. Członkami EUROCONTROL jest 41 państw. Główna siedziba Organizacji znajduje się w Brukseli.


http://ulc.gov.pl/pl/publikacje/wiadomosci/4221-eamonn-brennan-z-irlandii-dyrektorem-generalnym-eurocontrol
 tekst źródłowy