29 czerwca 2017

15-lecie powołania Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

- Członkowie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych codziennie swoją wiedzą i doświadczeniem wspierają zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu lotniczym. Jestem przekonany, że z pełnym zaangażowaniem wypełniają powierzone im obowiązki – napisał minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk do uczestników sympozjum naukowego z okazji 15-lecia powołania Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. 


Sympozjum „Rola i miejsce PKBWL w Krajowym Systemie Bezpieczeństwa” odbyło się 28 czerwca 2017 r. w Instytucie Lotnictwa, z którym PKBWL współpracuje przy badaniu wypadków.

W programie sympozjum znalazły się wystąpienia na temat 15 lat istnienia PKBWL, przedsięwzięć systemowych związanych z budową „Krajowego Systemu Zabezpieczenia Badania Katastrof Lotniczych Dużych Statków Powietrznych”, udziału Instytutu Lotnictwa w badaniach wypadków lotniczych w lotnictwie cywilnym, doświadczeń Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w badaniu wypadków lotniczych w lotnictwie państwowym oraz szkolenia członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych i ekspertów oraz psychologicznych i medycznych uwarunkowań bezpiecznego wykonywania lotów i badań zdarzeń lotniczych. Celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie badania wypadków lotniczych. 

Wśród zaproszonych Gości i zarazem uczestników Sympozjum znaleźli się m.in. Dyrektor WIML płk dr hab. n. med. Ewelina Zawadzka - Bartczak, prof. WIML, Dyrektor Instytutu Lotnictwa dr hab. inż., prof. nadzw. Witold Wiśniowski, p.o. Zastępca Dyrektora Instytutu Lotnictwa Dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych dr inż. Leszek Loroch, Dyrektor ITWL płk rez. prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, Prezes ULC Piotr Samson, Prezes PAŻP Janusz Niedziela oraz członkowie komisji badania wypadków lotniczych innych państw.

Przewodniczący PKBWL  Andrzej Lewandowski przypomniał, że większość zagrożeń w lotnictwie cywilnym w Polsce jest taka sama dla lotnictwa komercyjnego w całej Europie. Główne obszary zagrożeń to wtargnięcia na drogi startowe, wypadnięcia z drogi startowej, zderzenia w powietrzu, zderzenia z ziemią w locie kontrolowanym, utrata kontroli podczas lotu i kwestie bezpieczeństwa operacji naziemnych. Problematyka ta jest ujęta w krajowym „Planie Bezpieczeństwa na lata 2016-2018”. 

Na koniec Sympozjum podziękowano wszystkim dotychczasowym i obecnym członkom PKBWL, wspomniano już nieżyjących a wybranym wręczono odznaczenia przyznane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Każdy uczestnik Sympozjum z okazji 15-lecia PKBWL otrzymał medal pamiątkowy. 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych jest instytucją powołaną do badania zdarzeń lotniczych, w większości wypadków i poważnych incydentów, zaistniałych w lotnictwie cywilnym w Polsce oraz w lotnictwie międzynarodowym na terytorium RP, jak również analizy tych zdarzeń i wprowadzania profilaktyki. Standardy międzynarodowe, jakie stosuje PKBWL, określone  są w załączniku 13 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 996/2010 oraz zarządzeniu nr 15 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2015 roku.

Bezpieczeństwo w ruchu lotniczym jest jednym z celów polityki transportowej. Najnowsze analizy wskazują, że w problematyce bezpieczeństwa transportu liczy się przede wszystkim odpowiednia koordynacja działań w zakresie całego systemu transportowego państwa, ale także umiejętności odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludzi. Takie systemowe podejście zwiększa bezpieczeństwo ludzi, towarów i otoczenia, a także zmniejsza nakłady finansowe na utrzymanie systemu bezpieczeństwa państwa oraz minimalizuje zagrożenia ekologiczne, powodowane oddziaływaniem transportu.
 


Wyróżnieni przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa
Medal pamiątkowy z okazji 15-lecia PKBWL
Moment wręczenia odznaczenia Panu Andrzejowi Pussakowi
 


Galeria zdjęć na stronie Instytutu Lotnictwa


"kontrola ruchu lotniczego"