11 maja 2017

Zmiany w przestrzeni powietrznej FIR Warszawa z objaśnieniami. Część III

Zapraszamy do lektury, trzeciej i ostatniej części opisowej dotyczącej zmian do Zbioru Informacji Lotniczych AIP-Polska AIRAC AMDT 188. Zmiany w przestrzeni powietrznej FIR Warszawa z objaśnieniami. Część I: TMA.   Zmiany w przestrzeni powietrznej FIR Warszawa z objaśnieniami. Część II EPWAE, TSA 47, TRA dla BVLOSREJON EPKK / EPKT
W celu dostosowania stref kontrolowanych lotnisk w Krakowie i Katowicach do obecnie opublikowanych procedur zmniejszeniu granic poziomych ulegają obie strefy kontrolowane lotnisk EPKK i EPKT a dodatkowo dokonana zostanie modyfikacja granic poziomych ATZ EPKP.

Przemieszczając się po mapie FIR EPWW na południe od EPKT i EPKK bardzo wiele podmiotów złożyło wnioski o wydzielenie na stałe stref umożliwiających wykonywanie lotów RPA w warunkach BVLOS. Część z tych stref jest dobrze znana użytkownikom, gdyż funkcjonowały one wcześniej jako rejony tymczasowe. Wszystkie propozycje stref TRA na potrzeby lotów RPA w warunkach BVLOS zostały poddane konsultacjom społecznym, które spotkały się z dużym zainteresowaniem użytkowników. W wyniku konsultacji kilka stref zmieniło swoje granice poziomie i pionowe, dla kilku wprowadzono ograniczenia czasowe w zakresie możliwego ich wykorzystywania a kilka z wnioskowanych stref nie zostało wprowadzonych lub zmieniło swoje położenie.

Finalnie następujące strefy na potrzeby lotów RPA w warunkach BVLOS zostaną wprowadzone w przedmiotowym rejonie:
 


Ponadto w rejonie EPBA dojdzie do modyfikacji strefy TRA03. Zakres zmian obejmuje wprowadzenie strefy TRA 03C, która w połączeniu z istniejącą TRA 03A (do wysokości FL140) umożliwi wykonywanie szybowcowych lotów chmurowych. Granice poziome zostały zaprojektowane w taki sposób, aby nie ograniczać lotnictwa General Aviation (w szczególności lotów paralotniowych) w rejonie góry Skrzyczne oraz wschodniego rejonu góry Klimczok.

MATZ EPLY oraz MATZ EPMB
Z pozostałych zmian wchodzących w życie publikacją AIRAC 27.04.2017r. modyfikacji granic wewnętrznych ulega strefa TRA 23 zlokalizowana w rejonie Łęczycy. Na podstawie doświadczeń z dotychczasowego wykorzystania poszczególnych segmentów strefy dokonano zredukowania jej liczby, co pozwoli na zwiększenie przejrzystości struktur przestrzeni.

Druga tego typu zmiana ( modyfikacja jedynie granic wewnętrznych) ma miejsce w MATZ EPMB (segmenty A, B, C) i wiąże się z organizacją pracy i przestrzeni odpowiedzialności pomiędzy odpowiednimi służbami wojskowymi.

MRT
Jeżeli chodzi o trasy MRT, po zeszłorocznych licznych zmianach, w tym roku są one niewielkie. Pierwsza z nich to publikacja na stałe trasy, która dotychczas znana była użytkownikom jako rejon ograniczeń lotów opublikowany via SUP do AIP Polska. Trasa MRT została wyznaczona w przestrzeni niekontrolowanej poza obszarem gęstej zabudowy. W celu zminimalizowania potencjalnych ograniczeń w przestrzeni niekontrolowanej dla użytkowników możliwość rezerwacji / aktywacji została ograniczona. W okresie 01.04 – 31.10 aktywacja będzie możliwa wyłącznie w okresie SS – 12LMT.

Natomiast w związku ze zmianą TMA Lublin nieznacznej modyfikacji uległo MRT zlokalizowane na północny-wschód od EPLB.

Dodatkowo, z uwagi na planowaną zmianę granic poligonu EP D25 nieznacznej korekcie ulega trasa MRT z lotniska EPDE na poligon Nową Dęba (EP D25) (tylko w obrębie strefy D). 

ATZ EPKE i TRA62
Na wniosek zarządzającego lotniskiem dokonano zmiany granic ATZ EPKE oraz strefy TRA62. Równocześnie zarządzający lotniskiem EPKE planuje wprowadzenie następujących punktów nawigacyjnych dla lotów wykonywanych według przepisów VFR: WHISKEY (Święta Lipka), SIERRA (Boże), ECHO (Serławki Wielkie).


Z pozostałych zmian minimalnej korekcie ulega północna granica TRA26A (potrzeby APP Kraków) oraz granice TRA 63, których górna granica została podniesiona do FL135 (na potrzeby lotów chmurowych). 

Opracowano we współpracy z Ośrodkiem Planowania Strategicznego (ASM1) PAŻP.