30 maja 2017

Zakończyły się pierwsze kursy w Ośrodku Szkolenia Członków i Ekspertów Komisji Badania Wypadków Lotniczych

W Ośrodku Szkolenia Członków i Ekspertów Komisji Badania Wypadków Lotniczych zakończyły się pierwsze trzy kursy wstępne. Następne dwie edycje odbędą się we wrześniu 2017 r. Natomiast jeszcze w czerwcu 2017 r. dwie grupy uczestników odbędą przeszkolenie na kursie podstawowym.



Badanie wypadków lotniczych jest wyspecjalizowanym zadaniem, które powinno być podejmowane wyłącznie przez wykwalifikowanych badaczy. Wiele państw ustanawia organ badania wypadków obsadzony wykwalifikowanymi i doświadczonymi badaczami. Takie państwa powinny szkolić odpowiednio wykwalifikowany personel w technikach badania wypadków wymaganych do wzięcia udziału w badaniu lub w celu przeprowadzenia badania wypadku lotniczego. W lotnictwie cywilnym RP funkcjonuje od 2002 roku Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. 

Potencjalni badacze wypadków muszą posiadać znaczące praktyczne doświadczenie lotnicze jako fundament, na którym można budować ich umiejętności badawcze.
 

fot.:Archiwum własne



KURS WSTĘPNY

CEL KURSU: Celem kursu jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami w zakresie badania zdarzeń lotniczych, a także organizacją i procedurami instytucji prowadzących takie badania, jaki i przekazanie podstawowej wiedzy niezbędnej do udziału w badaniach zdarzeń lotniczych.

ORGANIZATOR KURSU: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

MIEJSCE PROWADZENIA KURSU: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych – Warszawa

CZAS TRWANIA I PROWADZENIA KURSU: 4 dni (4 dni robocze)

ILOŚĆ GODZIN: Ogółem 32 godz. lekcyjnych, w tym:
- wykładowych  - 28 godz.
- seminarium - 4 godz.

1. Aspekty prawne dotyczące badania zdarzeń lotniczych - 7 godz.
2. Problematyka BL i przyczyny wypadków - 5 godz.
3. Powoływanie i organizacja Komisji - 7 godz..
4. Badanie miejsca zdarzenia lotniczego - 13 godz.

RAZEM: 32 godz.
________________________________________________________________________________

KURS PODSTAWOWY

Warunkiem przystąpienia do kursu podstawowego jest ukończenie kursu wstępnego.

CEL KURSU: Przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie organizacji i metodyki badania zdarzeń lotniczych.

ORGANIZATOR KURSU: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

MIEJSCE PROWADZENIA KURSU: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych – Warszawa

CZAS TRWANIA I PROWADZENIA KURSU: 10 dni (10 dni roboczych)

ILOŚĆ GODZIN: Ogółem 81 godz. lekcyjnych, w tym:
- wykładowych - 74 godz.
- seminarium - 7 godz.
- egzaminacyjnych - 2 godz.

 

1. Aspekty prawne dotyczące badania zdarzeń lotniczych - 2 godz.
2. Problematyka BL i przyczyny wypadków – czynnik ludzki - 9 godz.
3. Powoływanie i organizacja Komisji - 6 godz.
4. Badanie techniczne - 24 godz.
5. Badanie personelu - 10 godz.
6. Techniczne aspekty badania zdarzeń lotniczych i techniki lotniczej - 24 godz.
7. Określenie przebiegu, okoliczności i przyczyn zdarzenia lotniczego oraz  ustalenie profilaktyki - 6 godz.

RAZEM: 81 godz.
________________________________________________________________________________
 
 Terminy najbliższych kursów:
 
KURS WSTĘPNY
IV edycja Kursu Wstępnego 19.09. ÷ 22.09. 2017 r.;
V edycja Kursu Wstępnego 26.09. ÷ 29.09. 2017 r.; 
KURS PODSTAWOWY

I edycja Kursu Podstawowego 29.05. ÷ 09.06. 2017 r.;
II edycja Kursu Podstawowego 19.06. ÷ 30.06. 2017 r.;
III edycja Kursu Podstawowego 09.10. ÷ 20.10. 2017 r.;

* Opracowano na podstawie informacji ITWL.