25 maja 2017

Warsztaty Bezpieczeństwa 2017. Podsumowanie

W dniu 19 maja 2017 r. na Uczelni Łazarskiego w Warszawie odbyły się jednodniowe Warsztaty Bezpieczeństwa organizowane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pana Piotra Samsona. W warsztatach udział wzięli przedstawiciele zarządzających lotniskami, kierowników ds. bezpieczeństwa, instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, ośrodków szkolenia lotniczego, przewoźników i organizacji świadczących usługi obsługi naziemnej.


Warsztaty odbyły się w nowej formule polegającej na prezentacji wybranych aspektów i zagadnień z obszaru zarządzania bezpieczeństwem przez ekspertów ze środowiska lotniczego. Dzięki temu rozwiązaniu wykorzystano szansę na szeroką wymianę doświadczeń i poglądów umożliwiającą dalszą współpracę nadzoru lotniczego z organizacjami lotniczymi w zakresie nieustannego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa operacji lotniczych. 

Wiceprezes ds. Standardów Lotniczych Michał Witkowski przedstawił nową koncepcję analizy ryzyka przy pomocy schematu Bow Tie. Będzie to w przyszłości podstawowa metoda analiz bezpieczeństwa wykonywana w ramach nadzoru lotniczego. 
 
Przedstawiciel LS Airport Services, pani M. Żelazo omówiła sposób zarządzania bezpieczeństwem w procesach transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną. Następnie p. D. Sarnociński z Biura Zarządzania Bezpieczeństwem ULC przedstawił prezentację na temat Emergency Response Plan.
 
Pan S. Janiszewski reprezentujący Modlin Airport omówił doświadczenia związane z systemem ILS CAT II a następnie p. K. Chudy z PLL LOT przedstawił casus związany z zidentyfikowaniem zagrożenia związanego z ustawieniem świateł PAPI a procedurą nieprecyzyjnego podejścia.
 
W programie warsztatów nie zabrakło przedstawiciela PPL p. W. Ociesy, który szczegółowo omówił rozwiązania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem funkcjonujące na lotnisku Chopina w Warszawie. W dalszej części Warsztatów p. M. Krzyżanowski z PAŻP opisał SMS we własnej organizacji oraz omówił nowoczesne podejście do zarządzania bezpieczeństwem wg modelu „Safety II”.
 
Na sam koniec Pan Piotr Łaciński przeprowadził sesję pytań i odpowiedzi dotyczących zagadnień związanych z rozporządzeniem UE nr 376/2014 oraz SPI z Planu Bezpieczeństwa.

W przypadku dodatkowych pytań w zakresie warsztatów bezpieczeństwa prosimy o ich przesłanie na adres konferencja_bl@ulc.gov.pl w terminie do 09.06.2017r.
 

Uczelnia Łazarskiego - Warsztaty 2016