5 kwietnia 2017

Zostań wojskowym kontrolerem ruchu lotniczego

Studium oficerskie w Szkole Orląt będą mogły w tym roku rozpocząć osoby spoza wojska. W ostatnich latach taką szansę mieli jedynie podoficerowie. Absolwenci studium uzyskają licencję wojskowego kontrolera ruchu lotniczego oraz pierwsze gwiazdki oficerskie. Termin składania dokumentów do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych mija 15 maja 2017 r.


O uruchomieniu dwuletniego studium wojskowego dla cywili zdecydował w ubiegłym roku minister obrony narodowej. Podpisana przez szefa resortu decyzja zakłada, że oficerskie szlify na kursie w Dęblinie będzie mogło zdobywać pięciu absolwentów wybranych kierunków studiów cywilnych. Po ukończeniu szkolenia zostaną kontrolerami ruchu lotniczego. 

Inicjatywa uruchomienia tego kursu wynika z potrzeb uzupełnienia kadr sił zbrojnych w 2019 roku – wyjaśnia Mariusz Berlicki, kierownik Sekcji Planowania Centrum Szkolenia i Doskonalenia Personelu Lotniczego WSOSP. Przez ostatnich kilka lat szansę na udział w studium mieli wyłącznie podoficerowie aspirujący do korpusu oficerskiego.

Elitarne szkolenie
  
Nie każdy jednak ma szansę ubiegać się o miejsce na uczelni. – To oferta dla osób, które ukończyły studia na kierunku lotnictwa i kosmonautyki lub zarządzanie lotnictwem. Ale będziemy też akceptować osoby, które ukończyły zbliżone kierunki – mówi Andrzej Lalak z wydziału rekrutacji WSOSP.
 
Studium ma trwać w sumie dwa lata. – Pierwszym etapem będzie szkolenie wstępne do licencji praktykanta-wojskowego kontrolera ruchu lotniczego (S-MATCL). Zajęcia obejmą teorię i praktykę, w tym także szkolenie na symulatorze ATC – wyjaśnia ppłk nawig. Jan Michta, kierownik Ośrodka Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego.

http://www.kontrola-ruchu-lotniczego.com/2017/03/osrodek-szkolenia-personelu-suzb-ruchu.html
Kolejny etap to szkolenie operacyjne na lotniskach wojskowych. W programie są też zajęcia niezbędne do uzyskania świadectwa operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej, a także szkolenie z języka angielskiego. – Absolwenci uzyskają licencję wojskowego kontrolera ruchu lotniczego (MATCL) – dodaje ppłk Michta. Staną też do promocji na pierwszy stopień oficerski – podporucznika.
 
Pierwsze kroki
  
Zainteresowani studiami muszą złożyć wniosek do dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień. Termin składania dokumentów upływa 15 maja. Do wniosku trzeba dołączyć kwestionariusz osobowy, informację z Krajowego Rejestru Karnego, odpis skrócony aktu urodzenia, życiorys oraz dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia (odpis z dyplomu) lub w przypadku braku dyplomu zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych II stopnia.
 
Przed rozpoczęciem rekrutacji kandydatów czekają jeszcze badania lekarskie w Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, a następnie w wojskowej pracowni psychologicznej. Specjalistyczne badania przeprowadzą lekarze z Rejonowej Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej w Warszawie.
 
Dopiero pomyślne przejście etapu lekarskiego pozwoli stanąć do rekrutacji. Zostanie ona przeprowadzona 3-4 lipca. O przyjęciu na kurs decydować będą wyniki postępowania rekrutacyjnego. Kandydatów czekają testy sprawnościowe, z języka angielskiego oraz rozmowa kwalifikacyjna. Pięciu najlepszych rozpocznie wojskowe szkolenie 16 sierpnia 2017 r.
 
Na studium oficerskie do Dęblina mogą też aplikować żołnierze korpusu podoficerskiego. W tym roku uczelnia planuje przyjąć na kurs oficerski 22 podoficerów. Szkolić się będą m.in. grupach: ruchu lotniczego, inżynieryjno- lotniczej, przeciwlotniczych zestawów rakietowych.
 

Paulina Glińska 
źródło: polskazbrojna.pl 

Więcej o OSP SRL WSOSP Dęblin