10 kwietnia 2017

Zaproszenie na warsztaty dla organizatorów pokazów lotniczych

Zapraszamy do udziału w warsztatach dla organizatorów pokazów lotniczych, których gospodarzem, we współpracy z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie. Warsztaty odbędą się w dniach 20-21.04.2017 r. w Centrum Studiów Inżynierskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (Depułtycze Królewskie 55, Budynek J, hol I piętro).Udział w warsztatach ma charakter otwarty i jest nieodpłatny. 


Wśród tematów, które będą omawiane podczas warsztatów, są m.in:
  • Pokazy Lotnicze – przepisy, tworzenie zespołu, wypełnianie dokumentacji, teren pokazu (strefa pokazu, strefa publiczności) – Dariusz Sarnociński, Tadeusz Grono (ULC),
  • Pokazy Lotnicze – współpraca z innymi podmiotami, zabezpieczenie terenu pokazu lotniczego – Dariusz Sarnociński, Tadeusz Grono (ULC),
  • System raportowania – zgłaszanie zdarzeń, wpływ jakości zdarzeń na analizę wybranych danych, prawo i przepisy – Konrad Kołodziej, Piotr Kaczmarczyk (ULC),
  • Współpraca organizatora pokazów i służb zabezpieczenia lotów z instytucją zapewniającą służby ruchu lotniczego – Dariusz Moćko, Edward Sokół (PAŻP),
  • Zoologiczne aspekty zarządzania ryzykiem podczas pokazów lotniczych – dr Ignacy Kitowski (PWSZ w Chełmie),
  • Ograniczanie ryzyka kolizji ze zwierzętami – dr Michał Skakuj (Komitet ds. zderzeń ze zwierzętami ULC).
  • Podczas warsztatów przeprowadzone zostaną również ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej.
W programie planowane jest zwiedzanie Centrum Studiów Inżynierskich i Akademickiego Portu Lotniczego.
 
Potwierdzenie przybycia na warsztaty należy kierować pod adres e-mail: centrumlotnicze@pwsz.chelm.pl lub pod nr tel. (82) 564 00 28.


 
Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
http://www.ulc.gov.pl/pl/publikacje/wiadomosci/4182-zaproszenie-na-warsztaty-dla-organizatorow-pokazow-lotniczych