14 kwietnia 2017

Nowe wydanie Dokumentu 4444 " Zarządzanie ruchem lotniczym".W celu  realizacji przepisów rozporządzania Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przepisów ruchu lotniczego (Dz. U. poz.141) Prezes ULC zaleca stosowanie wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w Doc  4444 „Procedury służb żeglugi powietrznej – zarządzanie ruchem lotniczym”  (PANS-ATM, ICAO Doc 4444) – zmiana siódma.Zmiana 7-A wprowadza wiele zmian dotyczących frazeologii wydawania zezwoleń na lot z wykorzystaniem SID/STAR. Zmieniła się treść punktów 6.3.2 Standardowe zezwolenia dla odlatujących statków powietrznych oraz 6.5.2 Standardowe zezwolenia dla przylatujących statków powietrznych.

Zezwolenia ATC dla statku powietrznego wykonującego procedurę SID z opublikowanymi ograniczeniami wysokości i/lub prędkości będą jednoznacznie określać czy opublikowane ograniczenia nadal obowiązują, czy zostały anulowane.

Zmiana 7-B będzie obowiązywała od 2020 r. Zmienia się tu przede wszystkim punkt 12.3.1.11.  Ta zamiana to także całkowita zmiana formatu SNOWTAM. 

Zakres zmian przedstawiono w poniżej.


Dokument dostępny jest w języku polskim w wersji pdf 
.