19 kwietnia 2017

Nowe raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

Przedstawiamy raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z zakończonych badań poniższych zdarzeń:

• 182/17 (I, 31.01.2017 r., CTR EPMO). Dotyczy: Usterki śmigła – pęknięcia wzdłuż krawędzi natarcia jednej z kompozytowych łopat, powodujące utratę jej sztywności, co wpłynęło na wyraźne pogorszenie osiągów samolotu Diamond DA-20 Katana. Informacja o zdarzeniu 182/17
  
• 319/17 (I, 27.02.2017 r., AD EPWA). Dotyczy: Błędu kierującego taśmociągiem, polegającego na nie ustąpieniu pierwszeństwa kołującemu na stanowisko postojowe samolotowi A320-214. Informacja o zdarzeniu 319/17
  
• 1165/16 (I, 03.06.2016 r., Port lotniczy Riga, Łotwa (EVRA)). Dotyczy: Przerwania rozbiegu przy prędkości ok. 70 kts z powodu wskazań wysokiej temperatury ITT lewego silnika samolotu Cessna 525. Informacja o zdarzeniu 1165/16
  
• 2965/16 (W, 22.11.2016 r., EPRU). Dotyczy: Niewłaściwego obliczenia niezbędnej ilości paliwa do lotu, co doprowadziło do przerwania pracy silnika z powodu braku paliwa. Przeciągnięcia samolotu akrobacyjnego EXTRA 330 LX w trakcie wykonywania zakrętu ze znacznym przechyleniem na małej wysokości z niepracującym silnikiem. Raport końcowy 2965/16
  
Publikowane materiały pochodzą ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

źródło: PKBWL