7 marca 2017

World ATM Congress 2017

W stolicy Hiszpanii rozpoczęło się jedno z najważniejszych spotkań sektora służb zarządzania ruchem lotniczym - World ATM Congress 2017. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej bierze w nim udział.

Światowy Kongres ATM Madryt 2017 to zarówno konferencja, jaki i światowa wystawa, na której znaleźć można ekspozycje wiodących instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej oraz dostawców tej branży. PAŻP - jako polska instytucja zapewniających służby żeglugi powietrznej (Air Navigation Services Provider - ANSP) uczestniczy w konferencji i w wystawie Światowego Kongresu ATM. Udział w tym wydarzeniu bierze Prezes PAŻP Janusz Niedziela wraz z kierownictwem Agencji.

Madrycka impreza jest ważna dla Agencji z jeszcze jednego powodu. 8 marca podpisane zostanie porozumienie pomiędzy iTEC DFS System Group a PAŻP i Oro Navigacija. Jest to koniec fazy przygotowawczej do wstąpienia do Sojuszu iTEC, w ramach którego tworzyć będziemy nowy system operacyjny.

Trzon grupy „iTEC” tworzą agencje żeglugi powietrznej z Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Holandii, a także dostawca systemów, hiszpańska firma INDRA.


Spotkania i grupy robocze 

Kongres w Madrycie to spotkanie całej branży ATM (Air Traffic Management), w tym także organizacji i stowarzyszeń, do których należy PAŻP.

Wczoraj prezes PAŻP Janusz Niedziela brał udział w Strategicznym Szczycie CANSO, na którym poruszany był temat strategii i przyszłości całej branży ATM.

Dziś prezes Niedziela spotkał się z dyrektorem UkSATSE (Ukrainian State Air Traffic Services Enterprise) Dmytro Babeichukiem, a następnie weźmie udział w obradach Komitetu Sterującego Grupy A6. Gościem obrad komitetu będzie europejska Komisarz ds. Transportu Violetą Bulc. Głównym celem spotkania jest koordynacja projektów badawczo-rozwojowych w ramach programu SESAR, stworzonego w celu modernizacji systemu zarządzania ruchem lotniczym w Europie.

  World ATM Congress w Madrycie potrwa do 9 marca.

http://www.pansa.pl/?lang=_pl&opis=wiecej&id_wyslane=1205