28 marca 2017

Raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

Przedstawiamy raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z zakończonych badań poniższych zdarzeń:


• 268/17 (I, 12.02.2017 r., EPBC). Dotyczy: Stwierdzenia wycieku płynu hydraulicznego podczas przeglądu przedlotoweg śmigłowca EC 135 P2+. Informacja o zdarzeniu 268/17

• 269/17 (I, 12.02.2017 r., Tuchola). Dotyczy: Stwierdzenia przez pilota śmigłowca EC 135 P2+ w 8 minucie lotu po włączeniu do pracy układu ogrzewania i wentylacji kabiny, iż instalacja nie pracuje. Informacja o zdarzeniu 269/17

• 312/17 (I, 23.02.2017 r., Sądów). Dotyczy: Stwierdzenia przez pilota podczas wznoszenia śmigłowca EC 135 P2+ znacznego pogorszenia pogody. Informacja o zdarzeniu 312/17

• 389/17 (I, 09.03.2017 r., Filia LPR Lublin). Dotyczy: Stwierdzenia przez załogę śmigłowca EC 135 P2+ odczas sprawdzania zapisów z systemu UMS/PGS (zapisy dotyczą przekroczeń), że podczas lotu doszło do przekroczeń momentu obrotowego TQ na obydwu silnikach. Informacja o zdarzeniu 389/17

• 450/17 (I, 16.03.2017 r., EPWA). Dotyczy: Uszkodzenia samolotu Boeing 737-800 w trakcie wykonywania obsługi naziemnej. Informacja o zdarzeniu 450/17

• 2753/16 (W, 15.10.2016 r., Plecewice k/Brochowa). Dotyczy: Stwierdzenia przez pilota wiatrakowca Calidus 912 podczas rozpędzania zablokowania sterowania przednim kołem. Informacja o zdarzeniu 2753/16

• 2970/17 (W, 24.11.2016 r., EPZP). Dotyczy: Błędu pilotażu polegającego na przestawieniu przez pilota samolotu Piper PA-31 dźwigni sterowania podwoziem w położenie „schowane” w fazie rotacji. Braku natychmiastowej decyzji pilota o przerwaniu startu kiedy doszło do kontaktu śmigieł obu silników z nawierzchnią drogi startowej. Raport końcowy 2970/16

Publikowane materiały pochodzą ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (link)