23 marca 2017

Porozumienie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej

21 marca 2017 roku przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych płk. dypl. pil. Andrzej LEWANDOWSKI oraz dyrektor Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej Pani płk dr hab. n. med. Ewelina ZAWADZKA-BARTCZAK  podpisali porozumienie o współpracy obu Instytucji.


 
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych w ramach niniejszego porozumienia podejmie współpracę z WIML w zakresie:

1. Badań naukowych, ekspertyz oraz analiz medycznych i psychologii lotniczej, a w szczególności :

• wpływu na organizm ekstremalnych czynników związanych z lotem;
• dezorientacji przestrzennej, niedotlenienia wysokościowego, ostrej hipoksji i nagłej dekompresji;
• stresu, hałasu, niskich i wysokich temperatur i przeciwskazań zdrowotnych do lotów turystycznych.  

2. Prowadzenia przez WIML  szkoleń na rzecz PKBWL i organizacji lotniczych Lotnictwa Cywilnego w „Ośrodku Szkolenia Specjalistów Badania Zdarzeń Lotniczych Lotnictwa Cywilnego” .

3. Uczestniczenia w opracowaniu i przygotowaniu programu przedsięwzięć systemowych związanych z budową „Krajowego Systemu Zabezpieczenia Badania Katastrof Lotniczych Samolotów Szerokokadłubowych”.

Współpraca obejmować będzie m.in. wykorzystanie bazy laboratoryjnej Wojskowego Instytutu Medycyny  Lotniczych na potrzeby związane z badaniem zdarzeń lotniczych w lotnictwie cywilnym.Porozumienie zostało podpisane w obecności kierownictwa PKBWL i Kierownika Zakładu Patofizjologii Lotniczej i Bezpieczeństwa Lotów prof. dr. hab. n. med. Lecha Kopki.

źródło: PKBWL