1 marca 2017

Porozumienie o współpracy PKBWL z Instytutem Lotnictwa

17 lutego 2017 roku Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych płk. dypl. pil. Andrzej LEWANDOWSKI oraz dyrektor Instytutu Lotnictwa profesor Witold WIŚNIOWSKI podpisali porozumienie o współpracy obu instytucji w zakresie badań naukowych, ekspertyz oraz analiz technicznych wykorzystywanych w procesie badania zdarzeń lotniczych i  prowadzenia profilaktyki.


Współpraca obejmować będzie m.in. wykorzystanie bazy laboratoryjnej Instytutu Lotnictwa na potrzeby związane z badaniem zdarzeń lotniczych w lotnictwie cywilnym. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych będzie korzystała z zaplecza i bazy naukowej Instytutu w ramach prowadzenia  szkoleń i przygotowania członków i ekspertów dla PKBWL. Porozumienie zostało podpisane w obecności kierownictwa PKBWL i z-cy dyrektora ILot.

Moment podpisania podpisania umowy o współpracy. 

Od lewej: Przewodniczący PKBWL płk.dypl.pil. Andrzej Lewandowski, Dyrektora IL prof. Witold Wisniowski, za nimi od lewej: z-ca Przewodniczącego PKBWL Zbigniew Drozdowski, Sekretarz PKBWL Piotr Richter, z-ca przewodniczącego Andrzej Pussak, z-ca Dyr. IL dr inż. Leszek Loroch

źródło: