21 marca 2017

Porozumienie o współpracy PKBWL z ITWL

9 marca 2017 roku Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych płk dypl. pil. Andrzej Lewandowski oraz dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych profesor Ryszard Szczepanik podpisali porozumienie o współpracy obu instytucji w zakresie badań naukowych, ekspertyz oraz analiz technicznych wykorzystywanych w procesie badania zdarzeń lotniczych i prowadzenia profilaktyki.
Współpraca obejmować będzie m.in. wykorzystanie bazy laboratoryjnej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych na potrzeby związane z badaniem zdarzeń lotniczych w lotnictwie cywilnym.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych w ramach podpisanego porozumienia podejmie współpracę z ITWL w zakresie:
  1. Badań naukowych, ekspertyz oraz analiz technicznych w szczególności poprzez  wykorzystanie bazy laboratoryjnej ITWL na potrzeby związane z działaniami PKBWL. 
  2. Organizacji „Ośrodka Szkolenia Specjalistów Badania Zdarzeń Lotniczych Lotnictwa Cywilnego” oraz szkolenia specjalistów na kursach dla potrzeb PKBWL i organizacji lotniczych Lotnictwa Cywilnego. 
  3. Opracowania i przygotowania  programu przedsięwzięć systemowych związanych z budową „Krajowego Systemu Zabezpieczenia Badania Katastrof Lotniczych Samolotów Szerokokadłubowych zaistniałych na terytorium RP”.
Porozumienie zostało podpisane w obecności kierownictwa PKBWL i z-cy dyrektora ITWL.źródło: PKBWL