21 marca 2017

Porozumienie o współpracy PKBWL Z ATM

9 marca 2017 roku Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych płk dypl. pil. Andrzej Lewandowski oraz Prezes Zarządu ATM Tomasz Tuchołka podpisali porozumienie o współpracy obu instytucji w zakresie badań naukowych, ekspertyz oraz analiz technicznych wykorzystywanych w procesie badania zdarzeń lotniczych i  prowadzenia profilaktyki.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych w ramach podpisanego porozumienia podejmie współpracę z ATM w zakresie:

  1. Prowadzenia przez ATM szkoleń na rzecz PKBWL z oprogramowania do analizy danych z rejestratorów pokładowych przy pomocy specjalnego programu FDS dostarczonego do PKBWL na wyposażenie walizek eksperckich. 
  2. Uczestnictwa ATM w opracowaniu projektu utworzenia ośrodka badań zdarzeń lotniczych pod roboczą nazwą „Krajowego Centrum Badania Zdarzeń Lotniczych Lotnictwa Cywilnego”. 
  3. Badań, ekspertyz oraz analiz technicznych w szczególności poprzez stałe wykorzystanie bazy laboratoryjnej Firmy na potrzeby związane z działaniami PKBWL.

Porozumienie zostało podpisane w obecności kierownictwa PKBWL i przedstawicieli ATM.


źródło: PKBWL