Zaproszenie do konsultacji – dokumenty dotyczące rozporządzenia UE 376/2014 w sprawie zgłaszania zdarzeń lotniczych

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że EASA opublikowała zawiadomienie o publikacji dokumentu „Dostosowanie przepisów wykonawczych i akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań oraz materiałów zawierających wytyczne do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014 w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym (RMT.0681).” 

(ang. Notice of Proposed Amendment (NPA) 2016-19 ‘Alignment of implementing rules and acceptable means of compliance/guidance material with Regulation (EU) No 376/2014 — Occurrence reporting’ RMT.0681).

Proponowane zmiany dotyczą następujących rozporządzeń unijnych:  748/2012 (Initial Airworthiness), 1321/14 (Continuing Airworthiness), 1178/2011 (Aircrew), 965/2012 (Air OPS), 139/2014 (ADR), 2377/2016 (ATM/ANS), 2015/340 (ATCOs).Plik zwierający pełną informację o proponowanych zmianach znajduje się na stronie internetowej EASA.Komentarze do proponowanych zmian można składać poprzez stronę internetową (link http://hub.easa.europa.eu/crt/ ) w terminie do 20 marca 2017 roku.
 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dokumentami.


Komentarze