3 lutego 2017

I lutowe posiedzenie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych PKBWL

Przedstawiamy raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z zakończonych badań poniższych zdarzeń:

• 246/16, 457/15, 1001/16, 1226/15 (I, 15.02.2016 r., 04.04.2015 r., 21.05.2016 r., 03.07.2015 r., AD EPRA). Dotyczy: Nie uzyskania zezwolenia organu AFIS EPRA na zajęcie drogi startowej. Nie utrzymywania łączności pomiędzy pojazdami wojskowymi z organem AFIS EPRA. Niewłaściwej współpracy organu wojskowego z cywilnym. Prawdopodobnej  niewystarczającej  znajomości  Instrukcji  Operacyjnej  Lotniska oraz sygnałów świetlnych przez personel wojskowy. Informacja o zdarzeniu 246/16, Informacja o zdarzeniu 457/15, Informacja o zdarzeniu 1001/16, Informacja o zdarzeniu 1226/15

• 471/16 (I, 27.02.2016 r., CTR EPWA). Dotyczy: Awarii transpondera podczas lotu samolotu Cessna 152. Informacja o zdarzeniu 471/16

• 482/16 (I, 24.03.2016 r., TMA EPPO/CTR EPPO/ATZ Kobylnica). Dotyczy: Nieuprawnionego zwiększenia wysokości lotu samolotu Tecnam P2002JF do ponad 2000 stóp i niewystarczającej znajomości rejonu lotniska Poznań-Ławica. Informacja o zdarzeniu 482/16

• 510/16 (I, 28.03.2016 r., AD EPSC). Dotyczy: Nieprawidłowego działania świateł PAPI drogi startowej RWY31 w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów. Informacja o zdarzeniu 510/16

• 1024/16 (I, 22.05.2016 r., AD EPWA). Dotyczy: Wydania instrukcji na opuszczenie drogi startowej po lądowaniu w ostatniej fazie podejścia do lądowania. Informacja o zdarzeniu 1024/16

• 1474/15 (I, 19.07.2015 r., EPBC). Dotyczy: Oderwania linki wyzwalacza zaczepu w miejscu gdzie jest ona wspólna dla obu gałek wyczepu szybowca SZD-50-3 Puchacz. Informacja o zdarzeniu 1474/15

• 1485/16 (I, 28.06.2016 r., EPWA). Dotyczy: Rozszczelnienia uszczelniacza izolującego połączenia elektryczne czujników temperatury w samolocie Saab 340. Informacja o zdarzeniu 1485/16

• 1747/15 (I, 18.08.2015 r., EPKT). Dotyczy: Niewłaściwego stanu nawierzchni wyznaczonej do wykonania próby silnika w samolocie Boeing 737-400. Informacja o zdarzeniu 1747/15

• 2257/16 (I, 27.08.2016 r., Urzędów, 5059N 02209E). Dotyczy: Awarii silnika podczas lotu samolotu Cessna 152. Informacja o zdarzeniu 2257/16

• 2419/16 (I, 11.09.2016 r., EPWA). Dotyczy: Pojawienia się komunikatów „AVNX MAU 3B FAIL”, „AVNX MAU 2A FAIL” (SPOILER FAULT, BRAKE FOULT) podczas wznoszenia samolotu Embraer E170. Informacja o zdarzeniu 2419/16

• 2485/16 (I, 19.09.2016 r., EPBC). Dotyczy: Twardego lądowania z trzykrotnym odbiciem (kangur) samolotu AT 3, w wyniku czego złamaniu uległa przednia goleń oraz zostało uszkodzone śmigło. Informacja o zdarzeniu 2485/16

• 2618/16 (I, 02.10.2016 r., Wyszków). Dotyczy: Nie uruchomienia w powietrzu silnika samolotu Tecnam P2006T podczas wykonywanego ćwiczenia polegającego na wyłączeniu i ponownym uruchomieniu silnika w powietrzu. Informacja o zdarzeniu 2618/16

Publikowane materiały pochodzą ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (link)

logo PKBWL
poprzez