10 stycznia 2017

Raporty zdarzeń lotniczych PKBWL

Państwowa Komisja badania Wypadków Lotniczych zakończyła I posiedzenie w styczniu 2017 r. Przedstawiamy raporty PKBWL z zakończonych badań poniższych zdarzeń:


• 724/15 (I, 13.05.2015 r., EPKK). Dotyczy: Zatrzymania przez personel organu kontroli ruchu lotniczego lotniska TWR przed drogą kołowania TWY „B6” samolotu B738 wskutek nieprzestrzegania przez personel budowy zasad poruszania się i komunikacji na polu manewrowym lotniska. Informacja o zdarzeniu 724/15
   
• 1056/16 (W, 24.05.2016 r., EPLR). Dotyczy: Niewłaściwej decyzji pilota szybowca SZD-48-1 Jantar Std 2 usiłującego po starcie za wyciągarką nawiązać kontakt z termiką w znacznej odległości od lotniska. Niewłaściwego wyboru pól do lądowania. Raport końcowy 1056/16
  
• 1418/15 (I, 19.07.2015 r., FIR Warszawa, płd. zach. od pkt. KOTEK). Dotyczy: Nie zauważenia przez kontrolera ruchu lotniczego ACC GAT na wskaźniku radaru zbliżenia dwóch samolotów w oczekiwaniu na minięcie się dwóch innych statków powietrznych AZA493 i THY1YL. Nie wydania przez kontrolera ruchu lotniczego GAT ACC nstrukcji wznoszenia dla SAS7442 jednocześnie ze zniżaniem dla AUA52. Informacja o zdarzeniu 1418/15
  
• 3105/16 (I, 14.12.2016 r., EPPO). Dotyczy: Nie wysunięcia klap do pozycji T/O podczas startu samolotu Dimonad Aircraft DA40 oraz mała prędkość rozbiegu przy ciężarze zbliżonym do MTOW. Informacja o zdarzeniu 3105/16
  
Publikowane materiały pochodzą ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (link)