12 grudnia 2016

FABEC i Baltic FAB zacieśniają współpracę

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (członek Baltic FAB) i nasz niemiecki partner - DFS (członek FABEC) zacieśniają współpracę. Wprowadziliśmy wspólnie nową strukturę tzw. direct routes, które mają ułatwić połączenia z lotniskami na terenie Niemiec oraz przyśpieszyć wprowadzenie koncepcji Free Route Airspace między FABEC a Baltic FAB. Dzięki temu wzrośnie pojemność przestrzeni oraz poprawi się płynność ruchu lotniczego.

Dziewięć nowych "directów" połączy w górnej przestrzeni ruch lotniczy znad Morza Bałtyckiego w kierunku zachodnich Niemiec. Nowe DCT są dostępne przez całą dobę. Skrócenie dotychczasowych tras pozwoli przewoźnikom na zaoszczędzenie paliwa, a w konsekwencji zmniejszy emisje CO2.

DFS i PAŻP opracowały także nowe punkty przekazania kontroli na granicy FIR-ów. Porozumienie zakłada, że loty przybywające do Berlina we wschodu i podchodzące od południa będą teraz podchodziły od północy. Dzięki temu, starty z Berlina będą mogły wcześniej wykonać zakręt w kierunku wschodnim.

Oba te rozwiązania pozwolą zmniejszyć pozom komplikacji ruchu w tym sektorze, wynikający z krzyżujących się poziomych strumieni oraz ruchu w płaszczyźnie pionowej w pobliżu Berlina i obszaru na granicy polsko-niemieckiej. Współpraca PAŻP i DFS przyniesie wymierne korzyści dla FABEC i BALTIC FAB w postaci skrócenia czasu dolotów i odlotów z Berlina.Na FABEC składa się przestrzeń sześciu państw: Belgii, Francji, Niemiec, Luksemburga, Holandii i Szwajcarii. To jedna z najbardziej skomplikowanych i obciążanych ruchem przestrzeni na świecie. FABEC pokrywa ponad 1,7 miliona km2 i obsługuje 5,5 miliona lotów rocznie - to 55% całego ruchu w Europie.

BALTIC FAB to most łączący wschodnio-zachodnie i północno-południowe strumienie ruchu w Europie Centralnej. W jego skład wchodzi polska i litewska przestrzeń powietrzna (w sumie 410 126 km2). Każdego roku obsługuje około miliona lotów.

http://www.pansa.pl/?lang=_pl&opis=wiecej&id_wyslane=1198