14 listopada 2016

Zasady wykonywania lotów modeli latających oraz bezzałogowych statków powietrznych nie będących na wyposażeniu lotnictwa państwowego w strefach ruchu lotniskowego lotnisk wojskowych (MATZ)

W dniu 5 kwietnia 2016 roku Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego SZ RP opublikowało szczegółowe zasady wykonywania lotów modeli latających oraz bezzałogowych statków powietrznych o MTOM nie większej niż 25 kg nie będących na wyposażeniu lotnictwa państwowego w strefach ruchu lotniskowego lotnisk wojskowych (MATZ).

Przedmiotowy dokument jest wynikiem ustaleń 58 Konferencji Bezpieczeństwa Lotów oraz uwzględnia list intencyjny podpisany pomiędzy Szefem SSRL SZ RP i Prezesem Zarządu „Dlapilota.pl” dotyczący wykorzystania aplikacji DroneRadar DAMS przez personel wojskowych lotniskowych organów służb ruchu lotniczego (LOSRL). 

Zgodnie z jego zapisami, możliwe jest wykonywanie lotów przez RPAS o MTOM nie większej niż 25 kg w MATZ na niżej wymienionych zasadach:

1) po uprzednim przekazaniu do właściwego dla danego MATZ wojskowego organu kontroli lotniska (TWR) szczegółów dotyczących planowanej operacji  i uzyskaniu stosownego zezwolenia, 
2) wyłącznie na warunkach określonych w otrzymanym zezwoleniu, 
3) wyłącznie w zasięgu wzroku operatora (VLOS), 
4) poniżej 150 m AGL (500 ft), 
5) z zapewnieniem ciągłej i pełnej kontroli lotu, w szczególności przez zdalne sterowanie przy użyciu fal radiowych, 
6) w warunkach meteorologicznych do jakich dopuścił producent konkretnego modelu RPAS oraz gwarantujących utrzymanie RPAS w zasięgu wzroku operatora) 
7) w sposób zapewniający bezpieczną odległość od osób i mienia. 

Jednocześnie, kategorycznie zabrania się wykonywania lotów: 

1) w odległości mniejszej niż 2 km od fizycznych granic lotnisk wojskowych oraz  w strefach odlotu i podejścia do lądowania tych lotnisk, 
2) nad jednostkami wojskowymi oraz infrastrukturą i obiektami leżącymi na ich terenie, 
3) w pobliżu innych lotnisk, 
4) poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS).W celu ograniczenia i jednocześnie poprawienia efektywności koordynacji pomiędzy operatorem RPAS a personelem ATC lotnisk wojskowych zaleca się wykorzystanie aplikacji DroneRadar DAMS. 

W celu wykonania lotów RPAS na zasadach innych niż określone powyżej,wymagane jest zgłoszenie zamiaru wykonania takiego lotu do Zarządzającego Lotniskiem Wojskowym (dowódcy jednostki wojskowej) na co najmniej 7 dni przed planowaną operacją  w celu uzyskania stosownego zezwolenia. Wniosek składa się pisemnie na specjalnym formularzu.

Załączniki 

1) Wytyczne Szefa Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej nr 7 z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie uszczegółowienia zasad wykonywania lotów modeli latających oraz bezzałogowych statków powietrznych o MTOM nie większej niż 25 kg w strefach ruchu lotniskowego lotnisk wojskowych (MATZ) plik do pobrania 
2) Formularz zgłoszenia lotów bezzałogowych statków powietrznych i modeli latających  (o MTOM nie większej niż 25 kg) i  wykonywanych w zasięgu wzroku operatora (VLOS) plik do pobrania 

źródło: SSRL SZ RP