2 listopada 2016

Trwa nabór na stanowisko prezesa PAŻP

Minister infrastruktury i budownictwa ogłosił właśnie nabór na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Do tej pory obowiązki prezesa pełniła Magdalena Jaworska. 
fot. PAŻP
 
Magdalena Jaworska na stanowisko prezesa PAŻP została powołana w lutym 2015 roku i zgodnie z ówczesnymi przepisami miała pełnić swoją funkcję maksymalnie przez pół roku. Jednak w połowie ubiegłego roku posłowie znowelizowali przepisy i obecnie maksymalny czas kadencji prezesa wynosi półtora roku (trzy półroczne kadencje). 4 marca bieżącego roku, na wniosek ministra infrastruktury i budownictwa, premier Beata Szydło przedłużyła okres powierzenia stanowiska po. Jaworskiej.

Jaworska na stanowisku prezesa PAŻP zastąpiła Krzysztofa Kapisa, odwołanego przez premier Ewę Kopacz z funkcji 10 lutego 2015 roku.

Za jej kadencji PAŻP udało się zmodernizować system odpowiadający za zarządzanie ruchem w przestrzeni powietrznej, poprawić system szkolenia i rekrutacji kontrolerów oraz realizacji inwestycji a także proces dialogu z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami. Dzięki temu możliwe było wprowadzenie pionowego podziału przestrzeni powietrznej.

W najbliższym czasie ma zapaść kluczowa dla PAŻP decyzja w sprawie możliwości przekształcenia Agencji w spółkę akcyjną (ustawa trzy dni temu trafiła do konsultacji) oraz w sprawie precedensowego wniosku do Komisji Europejskiej dotyczącego rewizji założeń ruchowych i finansowych przyjętych w 2015 roku w Planie Skuteczności Działania Służb Żeglugi Powietrznej Bałtyckiego FAB na lata 2015-2019.

Rewizja zakłada zwiększenie inwestycji w urządzenia nawigacyjne, nowy system iTEC, nową salę operacyjną, oraz zwiększenie wydatków na szkolenia i rekrutację nowych kontrolerów, potrzebnych do obsługi nowych sektorów przestrzeni powietrznej, utworzonych poprzez wprowadzenie podziału pionowego. Dobry plan inwestycyjny wymaga określenia strategii rozwoju lotnictwa w Polsce.  Z nią będzie się mierzył nowy prezes PAŻP.

Oferty w konkursie na stanowisko prezesa można składać do 7 listopada.