16 listopada 2016

Radom: Ile kosztuje utrzymanie lotniska?

Od stycznia do sierpnia bieżącego roku, na utrzymanie lotniska w Radomiu przeznaczono 11 mln 374 tys. zł. Dokładną informację na temat tego, jakie koszty wliczane są w ostateczną kwotę, otrzymał radny Ryszard Fałek w odpowiedzi na swoją interpelację. 
 
Ryszard Fałek do 2014 roku pełnił funkcję wiceprezydenta miasta Radomia. Nigdy nie ukrywał też swojego stosunku do lotniska w Radomiu, oskarżając byłego prezydenta Andrzeja Kosztowniaka o to, że doprowadził do szkody wielkich rozmiarów na majątku gminy, realizując budowę cywilnego lotniska. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku Fałek podkreślał, że do przedsięwzięcia tego zatrudniono ludzi niekompetentnych, nie znających się na branży lotniczej i że nie konsultowano inwestycji ze środowiskiem przedsiębiorców. Teraz w swojej interpelacji poprosił prezydenta miasta o przedstawienie dokładnych kosztów generowanych przez lotnisko. Te do tej pory owiane były bowiem tajemnicą.

„Gazeta Wyborcza” podaje, że w odpowiedzi na interpelację Fałka skarbnik miasta Sławomir Szlachetka podał, iż od stycznia do sierpnia 2016 roku spółka obsłużyła 5386 pasażerów przewoźników regularnych, w tym 2586 przylatujących i 2800 odlatujących. Wśród kosztów wymienił:

zużycie materiałów i energii – 364,7 tys. zł,
usługi obce – 5,4 mln zł,
podatki i opłaty – prawie 271,3 tys. zł,
wynagrodzenia – ponad 3,7 mln zł,
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 844,2 tys. zł,
pozostałe koszty rodzajowe – 720,1 tys. zł.

W sumie w ciągu 8 miesięcy utrzymanie lotniska pochłonęło więc ponad 11,3 mln zł. Fałek zaprezentował te dane podczas ostatniej sesji rady miasta i wyliczył, że każdy mieszkaniec dokłada do biletu 4,4 tys. zł.

Port lotniczy w Radomiu uruchomiony został w 2014 roku, kosztem 120 mln zł. Obecnie trwają poszukiwania inwestora zewnętrznego. Ostatnio głośno było o tym, że współpracą z portem zainteresowana jest izraelska spółka iHLS. Izraelczycy chcieliby wykupić 49 proc. akcji lotniska, kosztem 40 mln euro. Rozmowy w tej sprawie wciąż trwają.

Pieniądze są lotnisku potrzebne nie tylko na utrzymanie, ale też pilną rozbudowę. W planach jest m.in. przedłużenie pasa startowego do 2,5 km i budowa nowej płyty postojowej.
http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/radom-ile-kosztuje-utrzymanie-lotniska--56235.html