12 listopada 2016

Projekt modyfikacji granic poziomych CTR EPKK i EPKT - konsultacje społeczne PAŻP

Informujemy, iż Polska Agencja Żeglugi Powietrznej skierowała do konsultacji społecznych projekt modyfikacji granic poziomych CTR EPKK i EPKT. Termin zakończenia konsultacji to 20 listopada 2016 r. Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017 r.

CEL

Zmiana granic stref CTR wokół lotnisk w Krakowie i Katowicach ma na celu optymalizację przestrzeni poprzez dostosowanie kształtu stref kontrolowanych lotnisk EPKK i EPKT do obecnie opublikowanych procedur dla w/w lotnisk.  

ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN

Obecny kształt stref CTR EPKK i CTR EPKT wynika z zabezpieczenia procedur podejścia w oparciu o pomoce NDB, które obecnie nie są wykorzystywane na przedmiotowych lotniskach i tym samym obejmują przestrzeń znacznie większą w stosunku do potrzebnej dla zabezpieczenia funkcjonujących obecnie procedur podejścia końcowego. Dotyczy to w szczególności przestrzeni znajdującej się na przedłużeniu osi dróg startowych 07-25 (EPKK) i 09-27 (EPKT).  

W kierunku prostopadłym do osi pasów przedmiotowe strefy kontrolowane lotnisk służą zabezpieczeniu podejść z okrążeniem oraz ich pierwszorzędnych stref chronionych. Na lotnisku w Katowicach z uwagi na obecność przeszkód lotniskowych południowe krążenie z widocznością nie jest wykorzystywane operacyjnie przez kontrolerów ruchu lotniczego.

Nowe granice przedmiotowych stref CTR wyznaczone zostały w oparciu o następujące założenia:

  • Strefy kontrolowane lotnisk powinny w pełni zabezpieczać opublikowane procedury podejścia dla lotniska oraz procedury odlotu po nieudanym podejściu (trasy nominalne wraz z pierwszorzędnymi przestrzeniami chronionymi);
  • Zabezpieczenie w pionie przestrzenią kontrolowaną nominalnych ścieżek podejścia oraz odlotu po nieudanym podejściu powinno wynosić minimum 500ft;
  • Granice stref CTR powinny zabezpieczać wszystkie dostępne na danym lotnisku procedury podejścia z okrążeniem wraz z ich pierwszorzędnymi strefami chronionymi.

Zmiana granic poziomych strefy CTR EPKK 

Aktualne granice strefy CTR EPKK opublikowane są w AIP Polska, w tabeli EPKK AD 2.17 oraz przedstawione są na rys. 1. Granice pionowe mieszczą się między GND-2300ft AMSL. Proponowana zmiana zakłada przesunięcie granic poziomych strefy CTR zgodnie z rys. 1. Granice pionowe pozostają bez zmian.

Jednocześnie proponuje się zwiększenie strefy ATZ EPKP według granic z rysunku 3.

Zmiana granic poziomych strefy CTR EPKT 


Aktualne granice strefy CTR EPKT opublikowane są w AIP Polska, w tabeli EPKT AD 2.17 oraz przedstawione są na rys. 2. Granice pionowe mieszczą się między GND-2300ft AMSL. Proponowana zmiana zakłada przesunięcie granic poziomych strefy CTR zgodnie z rys. 2. Granice pionowe pozostają bez zmian.

Ponadto proponowane jest wyłączenie możliwości południowego krążenia z widocznością na lotnisku EPKT dla podejść w kategorii D. Z uwagi na niewielkie natężenie ruchu lotniczego tej kategorii i obecność przeszkód lotniskowych procedura nie jest wykorzystywana operacyjnie przez kontrolerów ruchu lotniczego.
 UZASADNIENIE 
Zasadniczym powodem zmiany jest optymalizacja kształtu struktur przestrzeni powietrznej pod kątem zabezpieczenia aktualnie opublikowanych procedur dla lotnisk w Krakowie Balicach i Katowicach Pyrzowicach. Przedmiotowa zmiana ułatwi wykonywanie lotów wszystkim użytkownikom GA (w tym: ruch VFR, loty paralotni). Wpływ będzie szczególnie widoczny w pobliżu lotnisk w Pobiedniku (również dzięki zmianie granic ATZ EPKP), Katowicach – Muchowcu, Gliwicach, poprzez skrócenie tras lotów omijających CTR-y. Jednocześnie spełnione pozostaną wymagania związane z zabezpieczeniem procedur funkcjonujących na lotniskach kontrolowanych EPKK i EPKT.

Formularz konsultacyjny PAŻP dostępny jest tutaj (link). Wypełniony należy przesłać na adres: asm1@pansa.pl lub faksem na numer +48225745729.

 
Dla Państwa wygody portal dlapilota.pl opublikował właściwy formularz pod źródłowym tekstem.
 
http://dlapilota.pl/formularze/projekt-modyfikacji-granic-poziomych-ctr-epkk-i-epkt-konsultacje-spoleczne-pazp