17 listopada 2016

Międzynarodowa Konferencja „Drony jako źródło nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego”

W dniach 23-24 listopada 2016 r. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, wspólnie z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego EASA oraz Urzędem Lotnictwa Cywilnego, organizuje w Warszawie Międzynarodową Konferencję Wysokiego Szczebla poświęconą bezzałogowym statkom powietrznym „Drony jako źródło nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego”.

Konferencję otworzą Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk, Europejski Komisarz do spraw Mobilności i Transportu Violeta Bulc, Dyrektor Wykonawczy EASA Patrick Ky oraz Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson. 

Jej uczestnikami, poza reprezentantami Komisji Europejskiej i EASA, będą również przedstawiciele organów unijnych i polskiej administracji rządowej, ośrodków naukowych i badawczych, wyższych uczelni, a także przedstawiciele branży bezzałogowych statków powietrznych w Polsce i na świecie. Przewiduje się uczestnictwo około 300 zaproszonych gości. 

Konferencja ma na celu dokonanie przeglądu wniosków z konferencji w Rydze (5-6.03.2015), analizę obecnej sytuacji na rynku bezzałogowych statków powietrznych oraz dokonanie oceny możliwości utworzenia do 2019 r. rynku usług dronów w UE. Zadaniem uczestników konferencji będzie identyfikacja działań, które zapewnią nowe miejsca pracy oraz wzrost gospodarczy, z poszanowaniem bezpieczeństwa, prywatności oraz ochrony środowiska. 

Podczas dwóch dni konferencji zaprezentowane zostaną dokonania w zakresie przepisów legislacyjnych w naszym kraju i w Europie oraz ocena stopnia rozwoju branży dronów w Polsce i innych krajach. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z różnymi rodzajami zastosowań dronów, dostępnymi rozwiązaniami technologicznymi oraz projektami badawczymi. 

Zadaniem konferencji będzie również wypracowanie oraz przyjęcie Deklaracji warszawskiej. 

Spotkanie będzie również okazją do promocji polskiej myśli technologicznej w zakresie dronów, gdyż planowane jest również wykorzystanie części dostępnej przestrzeni na przygotowanie kilku stanowisk prezentujących firmy oraz ich produkty (sprzęt, usługi). 

Organizację konferencji wspiera Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”. 

Konferencja ma charakter zamknięty.