27 listopada 2016

DroneRadar na konferencji „Drony jako źródło nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego"

W dniach 23-24 listopada, w hotelu Hilton w Warszawie, odbyła się największa w Polsce, międzynarodowa konferencja dotycząca bezzałogowych statków powietrznych. Spotkanie światowych liderów z branży, zorganizowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA).

Celem konferencji było wypracowanie Deklaracji Warszawskiej, czyli zbioru norm oraz rekomendacji dotyczących szybkiego rozwoju branży bezzałogowej bez narażania na materializację ryzyk związanych z ruchem bezzałogowców w przestrzeni powietrznej, na terenie Unii Europejskiej. Deklaracja ta, jest drugą po Deklaracji Ryskiej (z 2015 roku) próbą określenia kierunków rozwoju tej niezwykle dynamicznie rozwijającej się branży. Konferencja dała możliwość przeprowadzenia analizy obecnej sytuacji na rynku bezzałogowych statków powietrznych oraz oceny czy, w jaki sposób i kiedy możliwe byłoby utworzenie jednolitego rynku usług dronowych w całej UE. 
 
W dwudniowej konferencji, zorganizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), uczestniczyła europejska komisarz ds. mobilności i transportu Violeta Bulc, a także m.in. wiceministrowie infrastruktury i budownictwa Justyna Skrzydło i Jerzy Szmit, Dyrektor Wykonawczy EASA Patrick Ky oraz prezes ULC Piotr Samson oraz przedstawiciele polskiego i europejskiego przemysłu „dronowego".
 
Dzięki uprzejmości Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, mieliśmy okazję zaprezentować na forum rozwiązanie DroneRadar. Podzieliliśmy się doświadczeniami z rocznego funkcjonowania aplikacji. Przedstawione statystyki, 20 000 pobrań aplikacji oraz 45 000 sprawdzeń przestrzeni miesięcznie, integracja z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej oraz wojskowymi służbami ruchu lotniczego zostały pozytywnie odebrane przez zgromadzonych gości.


Z nieukrywaną satysfakcją pokazaliśmy, że jako Polska, nie jesteśmy białą plamą na mapie rodzącego się przemysłu dronowego. Przedstawione przez Pawła Szymańskiego (ULC) statystyki dotyczące ilości wydanych świadectw kwalifikacji w liczbie ponad 3600 wyglądały imponująco. Dla przykładu we Francji certyfikowanych operatorów jest „tylko" 2905. Jesteśmy szczególnie dumni, bowiem jako jedyni zaprezentowaliśmy funkcjonujący system zintegrowany (póki co testowo) w sieć zarządzania ruchem lotniczym. Mieliśmy nawet subiektywne wrażenie, że wielkość rynku dronowego w Polsce, jakość przepisów, dostępne rozwiązania budujące świadomość zrobiły na przedstawicielach EASA, Komisji Europejskiej i Eurocontrol wrażenie. Prezentacja PAŻP, przeprowadzona przez Tomasza Różyńskiego, zilustrowała otwartość Agencji na zagadnienie bezzałogowych statków powietrznych, co wzbudziło ogromne zainteresowanie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) oraz innych dostawców usług zarządzania ruchem lotniczym (ANSP). Jesteśmy pewni, że od dzisiaj, Polska będzie traktowana jako wartościowy gracz, w sferze tworzenia norm i prawa w UE.

Oczekuję, że finalnym efektem naszego spotkania będzie nadanie nowego impulsu zrównoważonemu rozwojowi wspólnego rynku dronów w Unii Europejskiej – zwrócił się minister Adamczyk do uczestników konferencji.

Zebrane wnioski w formie Deklaracji Warszawskiej zostaną niebawem opublikowane. Cieszy, nas ogromnie fakt, że przekazane przez nas rekomendacje zostały zawarte w Deklaracji. Póki co nie będziemy zdradzać, szczegółów. Możemy zapewnić, jednak, że w Deklaracji jest mowa o zrównoważonym rozwoju, konieczności edukacji oraz ograniczeniu ilości prawa, które mogłoby spowolnić rozwój tej dynamicznie rozwijającej się dziedziny.

http://dlapilota.pl/wiadomosci/dlapilota/droneradar-na-konferencji-drony-jako-zrodlo-nowych-miejsc-pracy-i-wzrostu-gospo