29 listopada 2016

Deklaracja Warszawska dotycząca bezzałogowych statków powietrznych przyjęta na zakończenie konferencji „Drony jako źródło nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego”

24 listopada 2016 r. w Warszawie została przyjęta „Deklaracja Warszawska dotycząca bezzałogowych statków powietrznych”. Dokument jest podsumowaniem dwudniowej dyskusji uczestników międzynarodowej konferencji „Drony jako źródło nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego”, której gospodarzami byli Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury i Budownictwa, Patrick Ky Dyrektor Wykonawczy EASA oraz Piotr Samson p. o. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
 
To lista konkretnych działań, których celem jest stworzenie jednolitego systemu bezzałogowych statków powietrznych do 2019 roku, w oparciu o zasady zawarte w Deklaracji Ryskiej.

W dokumencie zwraca się uwagę, że rynek bezzałogowych statków powietrznych, którego wartość szacuje się na 100 mld euro, ma ogromny potencjał, dlatego konieczne jest wsparcie jego dalszego rozwoju w celu wspierania konkurencyjności UE.

Drony to szansa dla polskiej gospodarki. Jednocześnie, zrównoważony rozwój tej branży wymaga stworzenia jednolitych ram prawnych. “Trzy lata temu w Polsce było zarejestrowanych sześciu operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Dziś jest ich ponad 3,5 tysiąca. A zatem widzimy, że skala rozwoju tego segmentu jest ogromna, i dlatego z jednej strony chcemy wzmocnić tę dynamikę, a z drugiej zagwarantować bezpieczeństwo” - powiedział Piotr Samson, p.o. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Wiceminister infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit podkreślił, że potrzebne jest wspólne prawo, które będzie obejmowało wszystkie kraje Unii Europejskiej. „W wyniku intensyfikacji działań realne stanie się urzeczywistnienie wspólnego, jednolitego rynku dronów w UE” - zaznaczył Szmit.

Zasady bezpiecznego użytkowania dronów mają być proste, proporcjonalne do zagrożeń związanych z ich użytkowaniem oraz oparte na światowych standardach. Podkreślono także kwestie ochrony, w tym cyberbezpieczeństwa, oraz ułatwienia współpracy między organami zajmującymi się ochroną, obronnością i bezpieczeństwem.

Wszyscy uczestnicy zgodnie potwierdzili konieczność szybkiego przygotowania wspólnego systemu bezzałogowych statków powietrznych, który będzie prosty, przystępny, a jednocześnie bezpieczny i chroniący prywatność oraz środowisko.
Zaapelowano również o edukację i przeprowadzanie akcji promocyjnych zwiększających świadomość wszystkich użytkowników bezzałogowych statków powietrznych, w tym tych, którzy nie mają wykształcenia w zakresie lotnictwa.


Podczas dwóch dni konferencji omówiono takie zagadnienia, jak: drony jako przyszłość lotnictwa, perspektywy przemysłu i operatorów, bezpieczeństwo w zarządzaniu ruchem lotniczym z udziałem dronów, drony w kontekście ochrony oraz ramy regulacyjne w zakresie nowej kategorii lotnictwa. Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z różnymi rodzajami zastosowań dronów, dostępnymi rozwiązaniami technologicznymi oraz  projektami badawczymi.
 
Konferencja zgromadziła około 300 przedstawicieli organów unijnych i polskiej administracji rządowej, ośrodków naukowych i badawczych, wyższych uczelni, a także przedstawicieli branży bezzałogowych statków powietrznych w Polsce i na świecie.
 
Organizację konferencji wspierała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”.
 
Zachęcamy do zapoznania się z treścią deklaracji.
http://ulc.gov.pl/pl/publikacje/wiadomosci/4097-deklaracja-warszawska-dotyczaca-bezzalogowych-statkow-powietrznych-przyjeta-na-zakonczenie-konferencji-drony-jako-zrodlo-nowych-miejsc-pracy-i-wzrostu-gospodarczego