12 lutego 2016

Program ICAO dla wolontariuszy w dziedzinie lotnictwa (ICAO Programme for Aviation Volunteers – IPAV)

Uprzejmie informujemy o utworzeniu Programu Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) dla wolontariuszy w dziedzinie lotnictwa (ICAO Programme for Aviation Volunteers – IPAV).
 
Program został utworzony dla profesjonalistów z dziedziny lotnictwa pracujących na zasadzie wolontariatu wykonujących zadania w zakresie m.in. odpowiadania na nagłe zdarzenia wpływające na działalność systemu lotniczego w danym Państwie Członkowskim, rozwój możliwości we wdrażaniu standardów i rekomendowanych praktyk ICAO (SARPs), niwelowanie braków w wypełnianiu przez kraj obowiązków związanych z działalnością nadzoru lotniczego oraz rozwijanie jego samodzielności i ułatwianie wzrostu.
  
W celu wsparcia inicjatywy ICAO „No Country Left Behind”, IPAV zapewni krótkoterminowe doradztwo mające na celu niwelowanie niezgodności zidentyfikowanych podczas audytów i osiągnięcie wysokich standardów efektywnej implementacji ICAO SARPs. W odpowiedzi na prośbę zainteresowanych krajów i w zależności od dostępności ekspertów z odpowiednim zestawem kwalifikacji, wsparcie będzie mogło zostać zapewnione również w rejonach, w których audyt nie został do tej pory przeprowadzony.

Wykwalifikowani oraz doświadczeni wolontariusze zostaną zaangażowani przez ICAO do przeprowadzenia krótkoterminowego wsparcia dla Państw Członkowskich w zakresie wykonywania ich obowiązków w ramach posiadanego doświadczenia. Wolontariusz będzie miał jednocześnie możliwość utrzymania oraz ewentualnego zwiększenia swoich umiejętności oraz dokonania cennego wkładu w rozwój lotnictwa cywilnego.

Udział w programie IPAV jest otwarty dla każdego profesjonalisty z zakresu lotnictwa z ICAO, przemysłu lotniczego, sektora państwowego i prywatnego. Listy uwierzytelniające uczestników będą podlegały weryfikacji przez ICAO. Od uczestników wymagane jest co najmniej siedmioletnie doświadczenie w zakresie danej specjalizacji. Osoby zainteresowane zostaną poproszone o potwierdzenie swojego zainteresowania i gotowości do uczestnictwa w IPAV. Głównymi czynnikami wpływającymi na wybór wolontariuszy będzie wykształcenie/kwalifikacje zawodowe, wiedza, doświadczenie i kompetencje w wybranej dziedzinie, biegłość w wymaganym języku roboczym i wyrażenie zainteresowania służby w IPAV.

ICAO będzie prowadzić dokładną listę uczestników tego programu. Zainteresowane osoby powinny przesłać swoje CV do Biura Współpracy Technicznej na adres OfficeTCB@icao.int