16 lutego 2016

PAPUGA story

Już niedługo nowa Papuga PAŻP Beechcraft King Air 350 zacznie służbę w inspekcji lotniczej. Dzięki samolotom pomiarowym Polska Agencja Żeglugi Powietrznej kontroluje stan urządzeń radiolokacyjnych i nawigacyjnych z powietrza. Inspekcja Lotnicza istnieje od 1963 roku znajdując się kolejno w strukturach PLL „LOT”, Zarządu Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych, następnie Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”. Obecnie Inspekcja Lotnicza działa w strukturach Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Około 80% zadań Inspekcji to kontrole z powietrza urządzeń nawigacyjnych – radiowych i świetlnych. Urządzenia radionawigacyjne stanowią w zdecydowanej większości własność PAŻP, systemy świetlne należą do portów lotniczych. Obecnie w Polsce działa około 150 urządzeń radionawigacyjnych i systemów świetlnych. Inspekcja wykonuje kontrole  wdrożeniowe, okresowe i doraźne, a dla systemów ILS również kategoryzujące. W ramach wspomnianych kontroli sprawdzane są systemy lądowania według wskazań przyrządów (ILS), radiolatarnie bezkierunkowe (NDB) oraz ogólnokierunkowe (VOR i DVOR), radiodalmierze (DME), nawigacyjne systemy świetlne (systemy świateł podejścia oraz systemy świateł dróg startowych), precyzyjne wskaźniki ścieżki schodzenia (PAPI) oraz radary kontroli ruchu lotniczego. Sprawdzeniom podlegają również nowo powstające oraz już istniejące procedury lotnicze - konwencjonalne oraz nawigacji obszarowej (RNAV) oparte o sensor DME-DME i systemy nawigacji satelitarnej (GNSS). W nieodległej przyszłości wdrożone zostaną procedury kontroli częstotliwości radiowych wykorzystywanych w komunikacji lotniczej. Więcej o zadaniach inspekcji lotniczej można przeczytać tutaj. 

Do wymienionych  zadań wykorzystywane są obecnie specjalnie przystosowane samoloty pomiarowe typu L-410 UVP-E 15 „Turbolet” o znakach rejestracyjnych SP-TPA i SP-TPB, zwane, z racji swojego barwnego malowania, "Papugami". 

Zanim jednak wspomniany na początku Beechcraft King Air 350 wykona pierwsze pomiary, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej postanowiła przypomnieć samoloty, które w inspekcji lotniczej od lat 60 ubiegłego wieku sprawdzały stan urządzeń lotniczych. 

Papugą numer jeden był samolot Li-2P, przekazany do Zarządu Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych z PLL „LOT” najprawdopodobniej w 1963 roku. Maszyna ta oblatywała polskie urządzenia radiolokacyjne i radionawigacyjne do września 1970 roku.

Li-2P (Rysunek ze strony internetowej Wings Palette/www.wp.scn.ru)

Autorem malowania tego samolotu był Józef Kończak. Wycofany na początku lat 70 samolot przekazany został do ówczesnego Muzeum Lotnictwa i Astronautyki w Krakowie. Niestety, nie przetrwał do dnia dzisiejszego. Tych kilka informacji o byłym samolocie inspekcji lotniczej to praca, pasja i uprzejmość panów Klaudiusza Dybowskiego oraz Tadeusza Dalewskiego.

Li-2P (Zdjęcie ze zbiorów pana Jacka Tomczaka-Janowskiego)

O kolejnej Papudze – Iliuszynie Ił-14P wkrótce.