16 lutego 2016

Loty z prędkościami >250 kts w przestrzeni klasy G

Zwróciliśmy się do Urzędu Lotnictwa Cywilnego z prośbą o przesłanie ostatecznych zmian dotyczących lotów w przestrzeni klasy G z prędkościami powyżej 250 kts. Poniżej publikujemy odpowiedź, jaką w tej kwestii otrzymaliśmy od rzecznika prasowego Urzędu.


 
„W odpowiedzi na przesłane pytanie uprzejmie informuję, że decyzja Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o niestosowaniu przez określone statki powietrzne ograniczenia prędkości do 250 kts została wydana na podstawie oceny i ograniczania ryzyka przesłanej przez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. W analizie podano środki ograniczenia ryzyka i jednym z tych środków jest utworzenie rejonu ograniczeń lotów (ROL) na czas ćwiczeń, dokładnie w ten sam sposób jak odbywało się to do tej pory. 

Warunkiem wykonania lotów z prędkością pow. 250 kts jest zastosowanie wszystkich zadeklarowanych środków ograniczających ryzyko. Należy podkreślić, że przedmiotowa decyzja nie jest nic nowym, ponieważ w przeszłości wydawane były decyzje zezwalające na przekraczanie prędkości 250 kts. Oczywiście w każdym przypadku wyznaczano i publikowano na tę okoliczność ROL”. 

Opisywane zwolnienie nie podlega publikacji w AIP Polska z uwagi na fakt, że loty których dotyczy decyzja będą się odbywały wyłacznie w Rejonach Ograniczeń Lotów (ROL). I tak, informację o przestrzeniach ROL w których samoloty wojskowe będą mogły latać z prędkościami > 250kts, znajdziemy każdorazowo w Suplementach do AIP. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku.