28 stycznia 2016

PAŻP: Konsorcjum B4 w programie badawczo-rozwojowym SESAR 2020

25 stycznia 2016 roku w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej miało miejsce podpisanie aplikacji członkowskiej czterech dostawców służb żeglugi powietrznej do SESAR Joint Undertaking.  W przeciągu ostatniego roku Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, litewska Oro Navigacija, czeski ANS CR i słowacki LPS przygotowały pakiet projektów, które pozwolą wspólnemu Konsorcjum B4 na uczestniczenie w ogólnoeuropejskim programie badawczo-rozwojowym SESAR 2020

Do końca roku 2016 konsorcjum B4 zawrze z SESAR JU umowy o wspólnej realizacji i współfinansowaniu projektów rozwojowych w zarządzaniu ruchem lotniczym w Europie. Magdalena Jaworska, Sergei Smirnow, Jan Klas i Miroslav Bartoš podpisali równocześnie porozumienie przekazujące Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej koordynację Konsorcjum B4 i reprezentowanie go wobec SESAR JU.
 
SESAR 2020 jest programem badawczo-rozwojowym, będącym częścią planu generalnego zmian w zarządzaniu ruchem lotniczym w Europie (ATM Master Planu). Dzięki uczestnictwu w tym programie, członkowie B4 włączają się w przygotowanie zmian infrastruktury i procesów zarządzania ruchem lotniczym, mającym skutkować wzrostem punktualności operacji lotniczych wraz ze spadkiem ich kosztów, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Na zdjęciu od lewej: Sergei Smirnov Oro Navigacija, Magdalena Jaworska PAŻP, Miroslav Bartoš LPS, Jan Klas ANS CR