27 grudnia 2015

Wyniki konsultacji społecznych PAŻP dotyczących reorganizacji przestrzeni powietrznej w rejonie EPPO oraz EPDE

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zakończyła konsultacje społeczne w sprawie projektu wprowadzenia powiększenia sektora C TMA EPPO NORTH oraz projektu reorganizacji przestrzeni powietrznej w rejonie EPDE (TSA04, MATZ EPDE).


1)    Projekt wprowadzenia powiększenia sektora C TMA EPPO NORTH: jedyne uwagi PAŻP otrzymał od Aeroklubu Poznańskiego i wszystkie zostaną uwzględnione w projekcie. Dotyczyły one m.in. priorytetów na wykorzystanie przestrzeni dla General Aviation oraz troski by segment F był rzeczywiście aktywowany tylko podczas pracy TWR EPZG. 


2) Konsultacje społeczne PAŻP projektu reorganizacji przestrzeni powietrznej w rejonie EPDE (TSA04, MATZ EPDE):

Wszyscy użytkownicy biorący udział w konsultacjach potwierdzili, że wdrożenie przedmiotowego projektu pozytywnie wpłynie na ich działalność lotniczą i zredukuje ograniczenia w dostępie do przestrzeni podczas aktywności lotnictwa wojskowego. Tym nie mniej część z osób opiniujących projekt zaznaczyła, że zmiana mogłaby przynieść jeszcze więcej dla nich korzyści, gdyby dolną granicę wszystkich segmentów strefy TSA podnieść do 1700ft (albo jeszcze wyżej) a poniżej wprowadzić segmenty TRA. Niewątpliwie jako PAŻP zgadzamy się z tymi opiniami, jednakże (co było w szczegółowym opisie projektu) obecnie nie ma możliwości technicznych, żeby w segmentach znacznie oddalonych od EPDE wprowadzić TRA.Pragnę zauważyć, że mając powyższe uwarunkowania na uwadze oraz obecnie realizowane przez lotnictwo wojskowe zadania w strefie TSA dokonaliśmy nowego podziału wewnętrznego, który powinien przynieść znaczne korzyści pod kątem wielkości przestrzeni aktywowanej w jednym momencie do zabezpieczenia realizowanych zadań. Tym samym w szczególności nowy segment TSA04A w założeniach będzie aktywowany dużo rzadziej niż obecny. Tym samym znacznemu skróceniu ulegnie m.in. trasa lotów z Białej Podlaskiej  w kierunku południowo-zachodnim. 


Równocześnie niektórzy z Państwa proponowali przesunięcie na północ granicy podziału między TRA04H/TAS04B + TRA04K/TSA04Z a TRA04I/TSA04C. Granica ta nie została wyznaczona przypadkowo - określa wolumen przestrzeni niezbędny podczas wykonywania lotów z wykorzystaniem działań nad D36. 

Odnośnie dodatkowych pytań do Użytkowników:

a) większość osób opowiedziała się za pozostawieniem obecnego podziału MATZ na segment od GND i północny od 1200ft. I tak też się stanie.

b) znaczna większość (poza dwiema osobami) uznała, że wprowadzenie TRA w granicach 6500ft - FL095 łączącego MATZ EPMB i TSA04 nie będzie generowało utrudnień w prowadzeniu ich działalności. Tym samym ostateczny projekt zmian będzie zawierał wprowadzenie TRA. Segment będzie aktywowany rzadko i jedynie na czas dolotów i odlotów, dlatego naszym zdaniem i te dwie osoby, które wskazały potencjalne utrudnienia w dostępności do przestrzeni, nie odczują tego.


Po sezonie letnim 2016 r. planujemy spotkanie w Dęblinie celem podsumowania doświadczeń z wprowadzonej zmiany i omówienia dalszych możliwych zmian związanych z optymalizacją lotów General Aviation w rejonie lotniska EPDE.

Filip Sosin,