13 grudnia 2015

Pakiet lotniczy

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 7 grudnia 2015 r. Komisja Europejska opublikowała pakiet lotniczy. 

W skład pakietu wchodzą:
  • Strategia Lotnicza dla Europy – COM (2015) 598, wraz z dokumentem roboczym służb Komisji SWD(2015) 261,
  • Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji UE ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylającego rozporządzenie 216/2008 PE i Rady – COM (2015) 613, wraz z przepisami regulującymi wykorzystanie zdalnie pilotowanych statków powietrznych (RPAS), zwanych dronami oraz oceną skutków regulacji (Impact Assesment) – SWD(2015) 262 i 263.Szczegółowe Informacje oraz dokumenty dostępne są na stronach Komisji Europejskiej:

na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego:

a także na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęło konsultacje społeczne. Wyniki konsultacji wykorzystane zostaną do formułowania stanowiska Polski, które będzie prezentowane na forum Rady UE.Termin zgłaszania uwag upływa 17 grudnia 2015 r.