23 listopada 2015

Wynik konsultacji społecznych w zakresie projektu reorganizacji sieci tras MRT

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zakończyła konsultacje społeczne w sprawie projektu reorganizacji sieci tras MRT. W wyniku otrzymanych uwag dokonano następujących zmian w stosunku do konsultowanego projektu:

a) Segment MRT łączący obecną MRT 2 (EPDE) z poligonem EPD25: 
 Ze względu na intensywny ruch szybowcowy (przede wszystkim Aeroklub Stalowowolski) oraz mając na uwadze względy bezpieczeństwa określono, że nowy segment MRT możliwy będzie do aktywacji w okresie letnim SS-09:00UTC, natomiast w okresie zimowym H24. 

b) Segmenty MRT łączące TSA 01 z EPD29:
Aktywacja segmentów wyłącznie na potrzeby ćwiczeń wojskowych, maksymalnie 2h na dobę. Wymagana wcześniejsza koordynacja wykorzystania z ASM1 (z wyprzedzeniem minimum 7 dni).
 

c) Segment N17-N29 (trasa MRT z EPKS): 

Początkowo planowany do wprowadzenia w zakresie wysokości 1300ft-2300ft na wniosek Strony Wojskowej został zmieniony na GND-1800ft AMSL. 

Zobrazowanie ostatecznego projektu reorganizacji MRT:


Głównym celem przedmiotowych zmian miało być podniesienie poziomu bezpieczeństwa lotów w FIR Warszawa zarówno użytkowników General Aviation jak i wojskowych oraz zminimalizowanie stopnia skomplikowania dolnej przestrzeni.

Głównymi założeniami jakimi kierowano się tworząc propozycję modyfikacji sieci MRT było:
  • likwidacja lub przesunięcie segmentów przebiegających nad obszarami w których występują znaczne ilości przeszkód lotniczych (elektrownie wiatrowe powyżej 120m AGL);
  • likwidacja lub przesunięcie segmentów przebiegających nad lądowiskami;
  • zmiana przebiegu tras MRT przebiegających nad miastami;
  • likwidacja niewykorzystywanych/niepotrzebnych segmentów.
  • Modyfikacja/likwidacja segmentów, których aktywność znacząco wpływa na przepływ ruchu General Aviation