Ekspert PAŻP o wprowadzaniu polityki Just Culture

W trakcie specjalistycznego seminarium w Budapeszcie poświęconemu polityce Just Culture, ekspert Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej dr Piotr Kasprzyk przedstawił prawne zagadnienia związane z wdrażaniem polityki sprawiedliwego traktowania w instytucjach zapewniających usługi żeglugi powietrznej. Dr Piotr Kasprzyk jest pełnomocnikiem ds. standardów Żeglugi Powietrznej w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu Lotniczego i Jakości Usług Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.


Dwudniowe seminarium w Budapeszcie (27-28 października br.) poświęcone było wymianie doświadczeń i omówieniu praktycznych aspektów wdrażania polityki Just Culture w instytucjach lotniczych, prezentowano m.in. rozwiązania stosowane przy wprowadzaniu polityki Just Culture w służbach ATS. 

Jedną z podstawowych metod ciągłej poprawy bezpieczeństwa w lotnictwie jest ustawiczne analizowanie działania systemów, błędów i nieprawidłowości, i dostosowywanie systemów pod ich kątem. Wdrażanie Polityki Just Culture – czyli polityki sprawiedliwego traktowania ma za zadanie m. in. umożliwienie przepływu informacji dotyczących poziomu bezpieczeństwa w wykonywanych przez pracowników danej instytucji działaniach. Przedstawiciele środowisk lotniczych są zgodni, że zgłoszenia przez pracowników instytucji lotniczych przypadków niepożądanych zdarzeń lub nieprawidłowości w celu analizy i późniejszej korekty w obowiązujących procedurach, są najcenniejszym źródłem informacji, koniecznych do „uczenia się” przez organizację, jak skuteczniej dbać o bezpieczeństwo. By zapewnić jak największą liczbę zgłoszeń i sygnałów od pracowników organizacje lotnicze muszą zadbać o wdrożenie „kultury sprawiedliwego traktowania” – just culture, w której pracownicy są pewni, że będą traktowani fair także wtedy, kiedy zgłoszenie może dotyczyć ich działania. 

Seminarium zorganizowano w związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. Wzięli w nim udział pracownicy instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, kontrolerzy, a także przedstawiciele organizacji związkowych.
  
Uczestnicy seminarium w Budapeszcie (fot. PAŻP)


Komentarze