Nowy zarząd Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego w PAŻP

Nowym przewodniczącym Związku został wybrany Milen Penew, funkcję wiceprzewodniczącej objęła Natalia Błaszczyk, a sekretarzem pozostał Michał Pełka. Do zmiany doszło podczas Walnego Zebrania Członków Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZKRL), które odbyło się 31 sierpnia 2015 r. Członkowie zarządu swoją funkcję sprawują społecznie, w czasie dwuletniej kadencji.


W ostatnim czasie udało nam się wzmocnić pozycję Związku, zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej. Zamierzamy kontynuować pracę poprzedników w tym zakresie. Jesteśmy otwarci na współpracę z wszystkimi partnerami, których celem jest zapewnienie sprawnego zarządzania polską przestrzenią powietrzną – mówi Milen Penew, przewodniczący ZZKRL.
  
Milen Penew, nowy przewodniczący Związku pracuje w PAŻP od 2007 roku, początkowo w dziale zarządzania przestrzenią powietrzną. W 2012 roku złożył wymagane egzaminy przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną Urzędu Lotnictwa Cywilnego i otrzymał licencję kontrolera ruchu lotniczego. Jest również wiceprezesem Stowarzyszenia Polskich Kontrolerów Ruchu Lotniczego POLATCA. Ukończył Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie  Jagiellońskim.
  
Natalia Błaszczyk, nowa wiceprzewodnicząca Związku od 2005 r. związana jest zawodowo z kontrolą przestrzeni powietrznej – początkowo w ramach Agencji Ruchu Lotniczego, a następnie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. W 2007 r. uzyskała licencję kontrolera ruchu lotniczego, a w 2010 r. licencję radarową APP (kontroli zbliżania). Jest absolwentką zarządzania w Wyższej Szkole Zarządzania Polish Open University.
  
Michał Pełka został wybrany do zarządu Związku po raz drugi, pełni w nim funkcję sekretarza.  Kontrolerem ruchu lotniczego w ACC Warszawa (kontrola obszaru) jest od 2010 r. Jest pasjonatem lotnictwa, pilotem sportowym, interesuje się zagadnieniami human factors. Ukończył psychologię społeczną na SWPS. Jest również współorganizatorem i producentem mistrzostw świata w breakdance i jednej z największych imprez hiphopowych w Europie – Warsaw Challenge.
  
Ustępujący przewodniczący - Janusz Janiszewski i wiceprzewodniczący - Hubert Adamczyk wypełnili drugą i zgodnie ze statutem Związku ostatnią kadencję.
 

ZZKRL

Komentarze