29 września 2015

Konsultacje społeczne PAŻP projektu reorganizacji sieci tras MRT

Informujemy, iż Polska Agencja Żeglugi Powietrznej skierowała do konsultacji społecznych projekt reorganizacji sieci tras MRT. W przypadku znaczących propozycji zmian, PAŻP może wydłużyć standardowy czas przeznaczony na zbieranie uwag do projektu. Po zakończeniu okresu konsultacji, na podstawie przesłanych przez użytkowników zgłoszeń, PAŻP przeprowadzi analizę możliwości dokonania zmian przedmiotowego projektu.


Termin zakończenia konsultacji to 11.10.2015 r., natomiast wprowadzenie zmian planowane jest na marzec 2016r.

CEL

Głównym celem przedmiotowej zmiany jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa lotów w FIR Warszawa zarówno użytkowników General Aviation jak i wojskowych, zminimalizowanie stopnia skomplikowania dolnej przestrzeni.

Głównymi założeniami jakimi kierowano się tworząc propozycję modyfikacji sieci MRT było:
 • likwidacja lub przesunięcie segmentów przebiegających nad obszarami w których występują znaczne ilości przeszkód lotniczych (elektrownie wiatrowe powyżej 120m AGL);
 • likwidacja lub przesunięcie segmentów przebiegających nad lądowiskami;
 • zmiana przebiegu tras MRT przebiegających nad miastami;
 • likwidacja niewykorzystywanych/niepotrzebnych segmentów.
 • Modyfikacja/likwidacja segmentów, których aktywność znacząco wpływa na przepływ ruchu General Aviation
Opracowany przez PAŻP projekt reorganizacji siatki tras MRT został omówiony ze Stroną Wojskową która przyjęła większość propozycji ze zrozumieniem i zaakceptowała większość propozycji. Równocześnie zwróciła się z prośbą o wprowadzenie kilku nowych segmentów, które pozwolą im na realizowanie aktualnych zadań. 
 
ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:
 • znaczne zmniejszenie ilości segmentów MRT;
 • zmiana przebiegu wybranych segmentów MRT;
 • wprowadzenie nowych segmentów MRT – w celu zminimalizowania ograniczeń dla GA granice pionowe zawierają się w przedziale wysokości GDN-1800ft AMSL;
 • granice pionowe obecnych tras MRT nie ulegną zmianie z wyjątkiem segmentów N17-N29 (wylot z EPKS) oraz MRT 1 (EPMM);
 • trasy MRT o szerokości 10km nie ulegną zmianie.

UZASADNIENIE
Modyfikacja sieci MRT przyczyni się do:
 1. podniesienia poziomu bezpieczeństwa lotów w FIR Warszawa m.in. poprzez znaczne zmniejszenie liczby segmentów przechodzących nad lądowiskami, modyfikację przebiegu tras gdzie występowała znaczna liczba przeszkód lotniczych.
 2. zredukowania wpływu aktywności segmentów MRT na przepływ ruchu GA poprzez modyfikację/likwidację segmentów, których aktywność wprowadzała znaczące utrudnienia, w szczególności w połączeniu z okalającymi innymi strukturami.
 3. dostosowania przebiegu segmentów do aktualnych potrzeb Strony Wojskowej.
W opinii PAŻP wdrożenie zaproponowanych zmian przyczyni się do poprawy warunków wykonywania lotów zarówno dla strony wojskowej jak również i lotnictwa ogólnego.

Termin wprowadzenia zmiany: wiosna 2016r.
ZAKRES ZMIAN: 
Rejon lotniska EPMB

Znaczna ilość usuwanych segmentów MRT. Nowe lub zmodyfikowane segmenty umożliwiające wykonywanie zadań przez stronę wojskową: 75-N1-N2-82, 90-54, N5-N3-N4, 36-N6-34 mimo likwidacji pozostałych. Zwiększenie dostępności do przestrzeni klasy G nad lądowiskami Borsk, Korne, Linowiec. Stała dostępność przelotu pod TSA01A podczas aktywności segmentów MRT.

Rejon lotnisk EPSN, EPMIZnaczna ilość usuwanych segmentów MRT. Nowe lub zmodyfikowane segmenty umożliwiające wykonywanie zadań przez stronę wojskową: 54-90, 60-61, 49-N28, 49-N8, węzeł N8, N10 oraz N11. Zwiększenie dostępności do przestrzeni klasy G nad lądowiskami Borne Sulinowo, Debrzno, Krępsko, Bucharzewo.

Rejon lotnisk EPKS, EPPW, EPLK
Nowe lub zmodyfikowane segmenty umożliwiające wykonywanie zadań przez stronę wojskową: N17-N29-19-N18, wylot z EPLK N16-N22-N23-17, północny wylot z EPPW. Przebieg trasy MRT z EPKS:  w celu  zminimalizowania ograniczeń dla GA umożliwiono przelot  pod trasą MRT N17-N29, która będzie pełniła jedynie rolę dolotu do dalszych segmentów MRT. W segmencie N17-N29 granice pionowe w przedziale 1300-2300ft AMSL, natomiast w segmencie N29-19 GND-2300ft AMSL, aby umożliwić połączenie z trasami od pkt. 19 (GND-1800ft AMSL). Powyższa propozycja wymaga jeszcze potwierdzenia przez SSRL SZ RP możliwości jej wdrożenia.  Rejon lotnisk EPMB, EPMM 


•    Zmiana granic obecnej MRT 1 z 1476ft-2461ft na GND-1800ft AMSL
•    Wprowadzenie nowych segmentów MRT (GND-1800ft AMSL) łączących strefę TSA 01 ze strefą EP D29 i TSA02B. 
•   Wprowadzenie nowej trasy MRT (MRT 3), odchodzącej na północ od obecnej MRT 1, umożliwiającej dolot w locie koszącym do TSA 02. Propozycja strony wojskowej została zmodyfikowana w celu minimalizacji ograniczeń dla GA. Dodatkowo ustalono, że trasa MRT 1 (EPMM) oraz MRT 2 (EPDE) będzie się rozpoczynać i kończyć na granicy segmentu podstawowego MATZ w dotychczasowym przebiegu trasy.

Rejon lotnisk EPTM, EPDE
•    połączenie obecnej MRT 2 (EPDE) z poligonem EPD25 (GND-1800ft AMSL).
•    zamiana obecnych EA61A oraz 61B dla lotniska EPTM na trasy MRT
KORZYŚCI I OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z WPROWADZENIA PRZEDMIOTOWYCH ZASAD: