18 sierpnia 2015

Europejski ruch lotniczy: 2,1% wzrost w lipcu 2015

Po raz pierwszy od pięciu lat średni dobowy ruch lotniczy w Europie przekroczył w lipcu br. 31 tysięcy lotów. Według danych Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej EUROCONTROL w lipcu br. liczba dziennych lotów wzrosła o 2,1%, w stosunku do tego samego miesiąca 2014 r. i jest zgodna z prognozą wyjściową.Unikanie przelotów nad Ukrainą, poza zmianami wprowadzonymi w żegludze powietrznej, zwiększa obowiązki ośrodków kontroli ruchu w Budapeszcie, Bratysławie i Belgradzie. W następstwie ataku terrorystycznego w czerwcu br. o ponad jedną trzecią spadł ruch pasażerski do/z Tunezji.

Powtarzające się problemy z przepustowością obu lotnisk w Istanbule przyniosły w lipcu br. 12,8% opóźnień ATFM.

Poza sezonową pogodą, sytuację pogarszały duże obciążenia ruchu w połączeniu z problemami kadrowymi, co doprowadziło do znacznych opóźnień ATFM w Grecji i na Cyprze.

W lipcu br. w irlandzkiej przestrzeni powietrznej odnotowano 3,7% wzrost ilości lotów, wynoszący średnio 1775 lotów dziennie.

W Dublinie ruch lotniczy w lipcu br. przekroczył rekord z lipca 2008 r., odnotowując dziennie 604 operacje lotnicze.

Podobnie na Węgrzech służba żeglugi powietrznej HungaroControl zarejestrowała w lipcu br. 100.856 operacji, odnotowując nowy rekord.