6 lipca 2015

Komentarz PAŻP dotyczący konsultacji w sprawie przestrzeni wokół lotniska Szymany

28 czerwca zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie przestrzeni CTR/TMA wokół lotniska Szczytno-Szymany, które zostały przeprowadzone przez portal dlapilota.pl wspólnie z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. W związku z dużą popularnością ankiety zamieszczonej na naszych łamach, o jej podsumowanie poprosiliśmy Filipa Sosina, Kierownika Ośrodka Planowania Strategicznego ASM1 Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

"Przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować za tak liczne zaangażowanie użytkowników przestrzeni powietrznej w proces konsultacji, szczególnie tym, którzy pokusili się o argumentację, która - mam nadzieję - pomoże PAŻP w wypracowaniu optymalnego rozwiązania. 

Pierwszy raz w dotychczasowych konsultacjach różnych projektów użytkownicy wybrali najbardziej skomplikowany wariant przestrzeni. W moim przekonaniu kluczową kwestią są potrzeby szybowcowe  EPOD i to Ci użytkownicy, mając na względzie własne potrzeby, zdominowali konsultacje i wybrali wariant relatywnie najmniej ograniczający ich działalność. 

Na wzór stosowanych dotychczas rozwiązań w zakresie umożliwienia użytkownikom General Aviation lotów w przestrzeni kontrolowanej (m.in. rejony w TMA dla Babic, Leszna, Pobiednika czy Przylepu), PAŻP przygotuje projekt wydzielenia w przestrzeni kontrolowanej rejonów dedykowanych lotom szybowcowym, który następnie zostanie omówiony z użytkownikami wykonującymi loty z EPOD.Jestem przekonany, że wspólnie wypracujemy rozwiązania, które zminimalizują uciążliwość wprowadzenia przestrzeni kontrolowanej dla lotniska w Szymanach na pozostały ruch General Aviation. A następnie mając na uwadze rejony lotów szybowcowych wspólnie z użytkownikami EPOD wypracujemy docelowy kształt CTR/TMA. Może się okazać, że wydzielając w/w rejony i określając konkretne zasady ich użytkowania uznają, że lepszym wariantem będzie wprowadzenie mniej skomplikowanej struktury przestrzeni przy równoległym wprowadzeniu rejonów szybowcowych. O tym przekonamy się wkrótce i oczywiście poinformujemy pozostałych użytkowników przestrzeni". 
 
Odnośnie pozostałych komentarzy użytkowników:
  • TMA/CTR będą aktywne tylko w czasie zapewniania ATC. W pozostałym czasie przestrzeń tożsama z granicami CTR będzie aktywna jako ATZ, natomiast przestrzeń tożsama z granicami TMA zmieni się w przestrzeń klasy G.
  • odnośnie zaproponowanych  granic CTR/TMA to zaprojektowano je w minimalnych możliwych granicach, zapewniających zabezpieczenie przestrzenią kontrolowaną procedur podejścia, odlotów i holdingu.  Kształt przestrzeni kontrolowanej w północno-wschodniej części wynika z przestrzeni holdingu opracowanego nad lokalizacją planowanego do wdrożenia DME.
  • planowana klasa przestrzeni CTR/TMA to D".