8 czerwca 2015

W Rzeszowie trwa przebudowa drogi startowej

W Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka trwa przebudowa drogi startowej. Nocne prace wykonuje Skanska. Zadanie o wartości blisko 12 mln zł netto zostanie zakończone w sierpniu bieżącego roku.

W kwietniu rozpoczęły się prace związane z przebudową drogi startowej w zakresie poprawy parametrów technicznych i jakościowych w Porcie Lotniczym Rzeszów – Jasionka w ramach projektu „Poprawa konkurencyjności Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka” poprzez budowę świateł podejścia, przebudowę drogi startowej oraz budowę drogi północnej”. Inwestycja ma na celu dostosowanie drogi startowej pod względem zmiany nachylenia podłużnego do obowiązujących aktualnie przepisów.

fot. Skanska
 
Jak relacjonuje kierownik robót Daniel Zastawny, aktualny stan zaawansowania prac to blisko 55%. Obejmują one część drogową, sanitarną oraz elektryczną i skupiają się m.in. na naprawie pęknięć drogi startowej, przebudowie nawierzchni bitumicznej i montażu opraw oświetlenia nawigacyjnego umieszczonych w drodze startowej i jej poboczach. – Dokonamy także regulacji wysokościowej świateł PAPI, czyli systemu świateł wskazujących precyzyjnie kąt ścieżki podejścia do lądowania – wyjaśnia Zastawny.
 
Prace na drodze startowej prowadzone są w taki sposób, by miały jak najmniejszy wpływ na ograniczenie dobowego czasu operacyjnego lotniska oraz nie wpływały na bezpieczeństwo operacji odbywających się w porcie lotniczym. Zgodnie z wymaganiami inwestora prace wykonywane są w porze nocnej bez wyłączania drogi startowej z eksploatacji.
 
Przebudowa drogi startowej jest realizowana w technologii BIM. – BIM to zintegrowany proces tworzenia cyfrowych modeli budowanego obiektu. W modelach zapisujemy informacje przydatne na etapie: projektowania, budowy i użytkowania. Wykorzystanie technologii 3D zapewnia lepsze przygotowanie projektu oraz koordynację prac na budowie, co przekłada się zarówno na korzyści finansowe, jak i na efektywniejsze wykorzystanie zasobów – tłumaczy Aleksander Szerner, ekspert BIM, Skanska. 
 
Skanska posiada wieloletnie doświadczenie w budowie i modernizacji lotnisk wojskowych i cywilnych na terenie całej Polski. Firma jest wykonawcą nawierzchni betonowych i bitumicznych na lotniskach wojskowych w: Świdwinie, Mirosławcu, Krzesinach pod Poznaniem, Powidzu, Łasku, Malborku. Rozbudowała także lotniska cywilne w: Poznaniu, Gdańsku, Bydgoszczy, Rzeszowie, Katowicach, Wrocławiu i Warszawie. Firma realizuje również obiekty kubaturowe, tj. terminale, hangary – wśród nich wielkogabarytowy hangar do obsługi samolotów transportowych w Powidzu, wieże kontroli ruchu lotniczego, strażnice lotniskowe i trenażery.