2 czerwca 2015

Studia podyplomowe i MBA w lotnictwie. Ścieżki rozwoju kompetencji dla sektora lotniczego w Uczelni Łazarskiego

Opierając się na wieloletnich doświadczeniach ekspertów od transportu lotniczego, polskiego i międzynarodowego prawa lotniczego, zarządzania w lotnictwie, zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie, badania wypadków lotniczych, Uczelnia Łazarskiego realizuje szkolenia, studia podyplomowe i MBA dla sektora lotniczego w Polsce.Swoją ofertę Uczelnia kieruje do specjalistów, menedżerów, pracowników administracji rządowej i samorządowej, ekonomistów, prawników i wszystkich osób odpowiedzialnych za zarządzanie, organizację i nadzór w lotnictwie. Ciągle rozwija swoją ofertę edukacyjną i pomaga w zdobyciu wiedzy i kompetencji w zakresie tych zagadnień, które stanowią najważniejsze komponenty funkcjonowania rynku transportu lotniczego.

Z uwagi na fakt, iż sektor lotniczy jest wysoce regulowany, bardzo istotnym elementem w procesie kształcenia podyplomowego jest znajomość przepisów prawnych. W ramach Akademii Transportu Lotniczego Uczelnia Łazarskiego realizuje trzy programy studiów podyplomowych: Prawo lotnicze, Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie oraz Czynnik ludzki w lotnictwie. Misją Akademii jest inspirowanie słuchaczy do ciągłego rozwoju kompetencji, popularyzacji zagadnień czynnika ludzkiego w swoim zawodowym środowisku i budowania kultury bezpieczeństwa lotniczego. Akademia skupia wybitnych praktyków z zakresu transportu i prawa lotniczego, z doświadczeniem krajowym i zagranicznym. Grono wykładowców tworzą m.in.: dr Tomasz Balcerzak, Maria Adam Berezowski, Krzysztof Kapis, dr Piotr Kasprzyk, dr Edmund Klich, prof. nadzw. dr hab. Anna Konert, dr Agnieszka Kunert-Diallo, Dariusz Sawicki, prof. dr hab. Marek Zylicz.

Za rozwój kierunków studiów podyplomowych i MBA dedykowanych dla sektora transportu lotniczego odpowiada prof. nadzw. dr hab. Anna Konert, wiceprezes Polskiego Klubu Lotniczego, prodziekan WPiA Uczelni Łazarskiego, która specjalizuje się w prawie lotniczym od 2005 r.

W odpowiedzi na potrzebę rozwoju kompetencji menedżerskich osób nadzorujących i kierujących różnymi instytucjami lotniczymi, Uczelnia Łazarskiego przygotowała nowy program MBA w lotnictwie. Atutem tego programu jest nowatorska wiedza z zakresu prawa, marketingu, ekonomii i zarządzania, przekazywana przez doświadczonych ekspertów w obszarze lotnictwa cywilnego oraz wybitnych akademików. Tematyka zajęć dotyczy m.in. takich obszarów jak: prawo lotnicze, zarządzanie w lotnictwie, finansowanie, prognozowanie rynku transport lotniczego, nowoczesne trendy w zarządzaniu ludźmi, polityka bezpieczeństwa, zarządzanie kryzysowe w portach lotniczych i modele biznesowe portów lotniczych.

Rekrutacja na wszystkie kierunki trwa do 30 września 2015 r. Więcej informacji na stronie: http://www.lazarski.pl/pl/oferta/studia-podyplomowe/akademia-transportu-lotniczego/