26 czerwca 2015

Projekt wprowadzenia CTR/TMA dla lotniska Szymany

W celu udoskonalenia procesu wdrażania zmian w FIR Warszawa Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zapewniająca służby żeglugi powietrznej zapewnia swoje służby zgodnie z zasadą otwartości i przejrzystości. PAŻP publikuje warunki dostępu do swoich służb i ustanawia przynajmniej regularny formalny proces indywidualnych lub zbiorowych konsultacji z użytkownikami służb żeglugi powietrznej. Do 15 lipca 2015 r. trwają konsultacje w sprawie wprowadzenia CTR/TMA dla Portu Lotniczego Olsztyn - Mazury.
 
Celem przedmiotowej zmiany reorganizacji przestrzeni w rejonie lotniska EPSY jest dostosowanie struktury przestrzeni do możliwości zapewniania służby kontroli ruchu lotniczego do/z lotniska Szymany. Poza czasem aktywności CTR, TMA możliwa będzie aktywacja ATZ Szymany w nowych granicach, tożsamych z CTR.

Obecnie PAŻP nie zapewnia służby kontroli ruchu lotniczego dla lotniska Szymany. W AIP Polska opublikowany jest ATZ EPSY w granicach pionowych GND – 5500 ft AMSL.

Mając na uwadze lokalizację lotniska względem głównej strefy do ćwiczeń wojskowych TSA02, procedury dolotowe, nieudanego podejścia, holding, trasy dolotowe i odlotowe zaprojektowano w taki sposób, żeby jak najmniej ingerować w przestrzeń TSA02.

Mając na uwadze duże zainteresowanie niedawnych konsultacji społecznych odnośnie wyboru przez użytkowników przestrzeni granic CTR/TMA EPLL uznano za zasadne kontynuowanie procesu przy projektowaniu CTR/TMA EPSY. Tym samym w ramach konsultacji społecznych, użytkownicy mogą wyrazić opinie odnośnie optymalnego dla nich wariantu przyszłych granic przestrzeni kontrolowanej dla lotniska EPSY. Przygotowano do wyboru cztery propozycje. Granice ATZ EPSY zostaną dostosowane do ostatecznych granic CTR.


Formularz konsultacyjny znajduje się na stronie internetowej PAŻP