2 czerwca 2015

Konferencja: „Pomoc państwa”. Zagrożenia w świetle zasad unijnej kontroli. Aspekty praktyczne i najnowsze zmiany.

„Pomoc państwa”, zwana także „pomocą publiczną” przyznana przez Państwo przedsiębiorcy w sposób naruszający reguły wynikające z Traktatu o Funkcjonowaniu UE („TFUE”) podlega zwrotowi, co może oznaczać, że w konsekwencji sytuacja taka wywoła reperkusje nie tylko u beneficjenta nielegalnej pomocy, którego pozycja ekonomiczna może się zachwiać, ale także na całym jego otoczeniu biznesowym: pracownikach, kontrahentach, podmiotach finansujących oraz innych.


Pragniemy zwrócić uwagę na zagadnienia:
  • jak pogodzić rynek z niezbędną interwencją państwa;
  • wytyczne KE w sprawie pomocy państwa;
  • dopuszczalność pomocy - kiedy i na jakich warunkach?;
  • kiedy wsparcie państwa może nie być pomocą publiczną – wedle jakich kryteriów należy oceniać biznesplan i test prywatnego inwestora?;
  • jak zachować konkurencyjność  w sytuacji w której część przedsiębiorstw dostaje pomoc publiczną oraz innego rodzaju wsparcie od państwa?                                                                                                
  • fiskalna pomoc państwa       
  • szczególna rola pomocy państwa w energetyce ze względu na rolę tego sektora;

Prelegenci m.in.:
Viktor Kreuschitz
Sędzia, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Prof. Piet Jan Slot
Wykładowca prawa Europejskiego oraz gospodarczego   University of Leiden
Agnieszka Stobiecka -Kuik
Przedstawiciel Służb Prawnych, Komisja Europejska
Dr. Anna Jarosz - Friis
Kierownik Wydziału, Wydział Pomocy Państwa, Oddział Specjalny ds. kryzysu finansowego, Komisja Europejska
Petra Nemeckova
Przedstawiciel Służb Prawnych, Komisja Europejska
Katarzyna Herrmann
Przedstawiciel Służb Prawnych, Zespół Pomocy Państwa, Komisja Europejska 

Konferencja odbędzie się w Hotelu Marriott w Warszawie, 15 czerwca 2015 roku.

POZNAJ PROGRAM KONFERENCJI >>>

POBIERZ FORMULARZ REJESTRACYJNY >>>

UWAGA na hasło: „PRTL” otrzymają Państwo 10% rabatu.

Zapraszamy Państwa serdecznie.