Reorganizacja struktur przestrzeni w rejonie lotniska Malbork

30 kwietnia 2015 r., cyklem AIRAC weszły w życie modyfikacje w strukturze polskiej przestrzeni powietrznej, w tym struktur w rejonie lotniska Malbork (istotne również z punktu widzenia general aviation).
 

Celem przedmiotowej zmiany reorganizacji przestrzeni w rejonie lotniska EPMB są :
  • dostosowanie struktury MATZ do potrzeb wojskowych służb ruchu lotniczego;
  • poprawa możliwości przepływu ruchu lotniczego w rejonie MATZ EPMB
  • zmniejszenie ograniczeń w dostępności do przestrzeni dla innych użytkowników podczas lotów szkolnych z lotniska EPMB

Zobrazowanie zmian w rejonie EPMB

a)    „Zmiana A” oraz „Zmiana E”

Zmniejszenie  północnej granicy segmentu MATZ od GND (oddanie przestrzeni do klasy G) oraz wprowadzenie na północy nowego segmentu w granicach pionowych 2500 – 4500ft AMSL ma na celu dostosowanie  przestrzeni MATZ do bieżących potrzeb służb APP Malbork. Rezygnacja z przestrzeni od GND wynika z braku potrzeb operacyjnych, wprowadzenie dodatkowego segmentu  ma na celu umożliwienie wektorowania do podejścia końcowego do RWY25 od strony północnej, co jest szczególnie istotne dla służb APP w przypadku większej liczby a/c w przestrzeni odpowiedzialności.

Nowy północny segment EPMB będzie mógł być aktywowany jedynie od poniedziałku do piątku, zgodnie z AUP, jedynie na czas lotów wojskowych statków powietrznych.

W celu nieograniczania działalności lotniczej Aeroklubu Elbląskiego zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy EPMB a EPEL, które gwarantuje priorytet w wykorzystaniu przestrzeni w rejonie lotniska aeroklubowego (segment MATZ w całym zakresie 2500-4500ft AMSL będzie dezaktywowany na żądanie Aeroklubu).

b)    „Zmiana B”, „Zmiana C”, „Zmiana F”

Po analizie bieżących potrzeb Strona Wojskowa zrezygnowała całkowicie z fragmentu TRA15C „Zmiana B” oraz w zakresie wysokości GND – 3500ft w przestrzeni „ Zmiana C”. Dodatkowo przestrzeń „Zmiana C” w zakresie 3500 – FL095 z TRA15C została zamieniona na segment MATZ (który będzie aktywowany tak samo jak dziś TRA15C -  zgodnie z AUP, tylko na czas lotów treningowych, co nie wpłynie na zajętość przestrzeni), poszerzony dodatkowo o południowy fragment przestrzeni „Zmiana F”, wynikający z potrzeby zabezpieczenia holdingu z minimalną wysokością 4000ft – ten segment EPMB będzie mógł być aktywowany jedynie od poniedziałku do piątku, zgodnie z AUP, jedynie na czas lotów wojskowych statków powietrznych.

W celu nieograniczania działalności lotniczej Aeroklubu Nadwiślańskiego zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy EPMB, a Aeroklubem lub innym zainteresowanym podmiotem, które będzie gwarantowało priorytet w wykorzystaniu przestrzeni w rejonie lotniska aeroklubowego. W dniu operacji na 1 h przed lotami  na telefoniczne żądanie Aeroklubu (uprawnionej osoby)  -  segment MATZ do wysokości 6500ft AMSL lub jeśli będzie potrzeba wykorzystania wyższych wysokości w całym zakresie do FL095 będzie dezaktywowany.
 
Nowe granice MATZ EPMB oraz TSA01A
 
c)    „Zmiana D”

Nastąpiła zmiana granicy podziału między TSA01A i TSA01B, podniesienie dolnej granicy nowego TSA01A z GND na FL095 oraz wprowadzenie nowego segmentu MATZ w zakresie wysokości 2000ft – FL095, aktywowanego od poniedziałku do piątku, zgodnie z AUP, jedynie na czas lotów wojskowych statków powietrznych.

W efekcie bez względu na rodzaj i natężenie ruchu lotniczego w rejonie EPMB wschodnia część przestrzeni od granicy podstawowego segment MATZ EPMB będzie stale dostępna dla General Aviation w zakresie wysokości GND – 2000ft.
 
 

Komentarze