15 maja 2015

Poważne ograniczenia przestrzeni: Ćwiczenia “Eagle Talon / Ramstein Guard 15"

W dniach 12 oraz od 15 do 19 czerwca 2015 r., Centrum Operacji Powietrznych planuje przeprowadzenie największych w tym roku ćwiczeń lotniczych „Eagle Talon/Ramstein Guard 15”. Z powodu znacznych ograniczeń przestrzeni powietrznej będą one miały wpływ na możliwość wykonywania lotów przez statki powietrzne segmentu lotnictwa ogólnego.


 


Dla pilotów najistotniejszy może być fakt, iż od poniedziałku 15.06 do piątku 19.06 przestrzeń tożsama z TSA02 (Rejon ograniczeń lotów - EA75) + fragment poszerzony na północ (Rejon ograniczeń lotów - EA72) będą aktywne od GND od 07-10 UTC czyli godzinę dłużej niż zazwyczaj. Następnie od 13.00 do 16.00 UTC rejony ograniczeń lotów EA72 I EA73 będą aktywne od GND a EA74 od 2000 ft.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Suplemencie 56/15 (ENR 5):

UTRZYMYWANIE ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ:
Załogi wykonujące loty powyżej FL 95 poza rejonami ograniczeń lotów EA będą utrzymywać łączność radiową z odpowiednimi sektorami AT/ACC zgodnie z AIP Polska.

Załogi wykonujące loty w wydzielonych rejonach ograniczeń lotów EA, TSA,TRA będą utrzymywać łączność radiową z odpowiednim terytorialnie organem dowodzenia Sił Zbrojnych RP.


ORGANIZACJA RUCHU LOTNICZEGO:  
Rejony ćwiczenia będą zamawiane w AMC Polska przez Centrum Operacji Powietrznych (COP) zgodnie z procedurami zamawiania elementów przestrzeni powietrznej opublikowanymi w AIP Polska – ENR 2.2.3.

Przeloty samolotów z lotnisk bazowania do rejonów ograniczeń lotów EA i z powrotem będą wykonywane zgodnie z planami lotu (FPL).

Załogi statków powietrznych uczestniczących w ćwiczeniu mają obowiązek omijania aktywnych stref niebezpiecznych (EP D) nie wykorzystywanych podczas ćwiczenia oraz stref zakazanych (EP P) i ograniczonych (EP R)

Ograniczenia (aktywne rejony EA, godziny oraz wysokości) będą obowiązywały zgodnie z opublikowanym Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP).

Plany lotów załóg biorących udział w ćwiczeniu będą zawierały dopisek “ET RG 15”.

Załogi statków powietrznych wykonujących loty w wydzielonych na potrzeby ćwiczenia rejonach EA będą utrzymywały odległość 500 ft od górnej i dolnej granicy EA w przedziale wysokości GND - FL285 i 1500 ft powyżej poziomu lotu FL 285 oraz 3,5 NM bufora poziomego wewnątrz rejonów.

W trakcie ćwiczenia planowana jest realizacja misji tankowania w powietrzu w rejonach EA 77, EA 78 i EA 79.

Rejon ograniczeń lotów EA 76 wykorzystywany będzie wyłącznie do wykonywania przelotów grup samolotów w obydwie strony pomiędzy rejonem EA 75 a rejonami EA 77 i EA 78.  Rejony ograniczeń lotów EA wydzielone na potrzeby ćwiczenia “Eagle Talon/Ramstein Guard 15” posiadają priorytet w stosunku do innych ćwiczeń lotnictwa wojskowego oraz struktur przestrzeni powietrznej (TSA, TRA, TFR, MRT, EP D, ATZ, Military Air Refuelling Area).

Wloty statków powietrznych służb porządku publicznego na hasło “GARDA” oraz o statusie HOSP, SAR, EMER w rejony EA należy koordynować z Dyżurną Służbą Operacyjną Centrum Operacji Powietrznych (COP), tel.: +48-261-82-8371.

Wykorzystanie poligonów EP D23, EP D27, EP D33, EP D49, EP D51, EP D56 w okresie trwania ćwiczenia wymaga koordynacji z Centrum Operacji Powietrznych (COP), tel.: +48-261-828-511.

W trakcie aktywności rejonów ograniczeń lotów EA wystąpią ograniczenia w dostępności stałych dróg lotniczych.

Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ćwiczenia będą dostępne w AMC Polska (ASM 3), tel.: +48-22-574-5735