18 maja 2015

Port Lotniczy Radom z certyfikatem ULC

Prezes Portu Lotniczego Radom odebrał z rąk Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Certyfikat Lotniska. Dokument został wydany na rok i potwierdza trwałą zdolność do bezpiecznego przeprowadzania operacji lotniczych. Certyfikat jest rezultatem przeprowadzonego w kwietniu audytu.

Inspektorzy ULC skontrolowali funkcjonowanie radomskiego lotniska na 16 płaszczyznach:


- struktura organizacyjna i zarządzanie lotniskiem, współpraca zarządzającego lotniskiem z podmiotami zewnętrznymi, kwalifikacji i szkolenia personelu,
- stan techniczny i utrzymanie nawierzchni,
- oznakowanie poziome i pionowe drogi startowej, dróg kołowania i płyty postojowej,
- współpraca ze służbami informacji lotniczej AIS,
- kontrola przeszkód lotniczych,
- instrukcja operacyjna lotniska,
- zarządzanie płytą postojową,
- ruch pojazdów i osób na lotnisku,
- planowanie działań w sytuacjach zagrożenia (PDSZ),
- światła i wzrokowe pomoce nawigacyjne,
- systemy elektryczne,
- dokumentacja rejestracyjna lotniska,
- zapobieganie zagrożeniom ze strony zwierząt,
- ratownictwo i ochrona przeciwpożarowa lotniska,
- system zarządzania bezpieczeństwem.

 
Aż 13 kontrolowanych obszarów spośród wymienionych powyżej 16, ocenionych zostało wzorowo i nie zgłoszono niezgodności! Kilku kierowników działów Portu Lotniczego Radom zostało imiennie pochwalonych przez Inspektorów ULC za wysokie kwalifikacje i pełen profesjonalizm wybiegający ponad i tak wyśrubowane wymagania ULC. Doceniono determinację i zaangażowanie personelu, zwrócono uwagę na lokalne rozwiązania poprawiające organizację pracy.
 
Pełnym sukcesem zakończył się też audyt Departamentu Ochrony w Lotnictwie Cywilnym Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Wzorowo została oceniona praca i organizacja Działu Bezpieczeństwa i Ochrony oraz Straży Ochrony Lotniska. Na wszystkich płaszczyznach funkcjonowania Portu Lotniczego Radom S.A. pod kątem bezpieczeństwa i ochrony PL Radom otrzymał najwyższe z możliwych notowań (oceny w skali 1 – BRAK UWAG!).