4 maja 2015

PAŻP modernizuje system zarządzania ruchem lotniczym

Hiszpańska spółka Indra Sistemas zmodernizuje systemu zarządzania ruchem lotniczym Pegasus_21 wykorzystywany przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Wartość kontraktu to 8,6 mln euro netto. W ramach modernizacji spółka dostarczy, zainstaluje i zintegruje z systemem Pegasus_21 nowe stanowiska, dostarczy oprogramowanie, licencje, okablowanie i wyposażenie dodatkowe.


Zamówienie jest realizowane z wolnej ręki ze względu na możliwość wykonana pracy tylko przez jednego wykonawcę, a także ze względu na ochronę praw wyłącznych.

Prace, które wykona Indra Sistemas, to część szeroko zakrojonego programu modernizacji i rozwoju systemu, który Hiszpanie wykonają w całości. Realizacja działań została zaplanowana na rok 2015 i początek 2016 roku, z założeniem prototypowania rozwiązań w celu uzyskania opinii kontrolerów ruchu lotniczego na etapie przygotowań. Modernizacja oprogramowania będzie realizowana w trzech podstawowych etapach, których zakończenie jest planowane na kwiecień 2015, grudzień 2015 i kwiecień 2016. Realizowane w pierwszym etapie funkcje pozwolą, przede wszystkim, na pełne wykorzystanie potencjału technicznego systemu przy wprowadzeniu podziału pionowego przestrzeni powietrznej.

Całkowity planowany na lata 2015-2020 zakres modernizacji będzie obejmował zmiany wynikające z uwag i wniosków kontrolerów ruchu lotniczego, dostosowywanie systemu do zmian w przepisach i wymaganiach, realizację założeń BALTIC FAB i docelowo początek dostosowania systemu do rozwiązań SESAR (iTEC- interoperability Through European Collaboration).

Łączna wartość programu w latach 2015-2020 wyniesie 178 mln zł.
O problemach z systemem Pegasus_21 przeczytaj tutaj
O audycie Eurocontrol w sprawie systemu Pegasus_21 przeczytaj tutaj
O problemach PAŻP przeczytaj tutaj