16 maja 2015

Konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Lotnicze

W dniu 14 maja 2015 r. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego przekazał do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw. Projekt znajduje się w wykazie prac Rady Ministrów pod pozycją nr UC127, a jego celem jest dostosowanie przepisów krajowych do wymagań Unii Europejskiej. 


Uprzejmie zapraszam do zapoznania się z projektem oraz do zgłaszania ewentualnych uwag, również w wersji elektronicznej na adres mstokowski@ulc.gov.pl, w terminie 14 dni od dnia 14.05.2015r. 

Organy Unii Europejskiej są bardzo aktywne w obszarze wprowadzania nowych rozwiązań i przepisów w dziedzinie lotnictwa cywilnego. Jakkolwiek większość z przyjmowanych aktów to rozporządzenia, które są bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich Unii Europejskiej, tym niemniej część rozwiązań musi być rozwinięta w ramach szczegółowych przepisów prawa krajowego. Niniejsza nowelizacja ma na celu wdrożenie takich rozwiązań. 

Przewidywane w niniejszym projekcie dostosowanie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 oraz z 2014 r. poz. 768) do nowych lub znowelizowanych przepisów Unii Europejskiej dotyczy zagadnień praw pasażerów, żeglugi powietrznej, personelu lotniczego, techniki lotniczej, lotniczej działalności gospodarczej i transportu lotniczego, operacji lotniczych, lotnisk oraz ochrony lotnictwa cywilnego. 

Projekt dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ULC